Quán quen ở SG

Giờ Sài Gòn ở đâu cũng tìm được một quán cà phê. Nhiều quán, nhiều kiểu: hiện đại, cổ điển, sang chảnh, dễ thương… Mình nghĩ “tạo kiểu” cho quán không quá khó, chỉ càn mọi thứ từ đồ uống đến không gian, thống nhất với nhau. Nhưng còn cái chất của quán, chắc phải tích lại qua thời gian để trở nên thân thuộc. Mình đến đây từ nhiều năm trước, khi nệm ngồi hay gối tựa còn mơi mới, và ấm trà chưa sứt sẹo như bây giờ. Qua một vài năm, thực đơn mới in kẹp chồng thực đơn cũ, những câu chuyện nhỏ của mình và các bạn cũng dày thêm.
Nhưng những thứ khác thì vẫn thế. Thỉnh thoảng vẫn thấy hai người khách nào đó ngồi lơ đãng ngoài ban công. Ấm trà, từng mẩu bánh v.v vị hầu như không đổi.

Cái quán này bình thản ở đây giữa nhiều lựa chọn.. Khi không biết đi đâu, khi gặp những người bạn cũ,…vẫn biết có một chỗ chắc chắn an toàn và phù hợp.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated From Thao’s story.