ວິທີການ post ຂໍ້ມູນໃນ wordpress

  1. ເປີດ web browser ຂື້ນມາແລ້ວພິມໃສ່ URL: localhost/wordpress/wp-admin ແລ້ວ Enter

2. ໃສ່ Username ແລະ Password ທີ່່ເຮົາຕັ້ງໄວ້ແລ້ວກົດ Login

3. ເມື່ອເຂົ້າມາໃນໜ້າ admin ແລ້ວໃຫ້ເລືອກ post ແລ້ວເລືອກ add new

4. ໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການ post ຕາມດ້ວຍຮູບພາບ ແລະ ເນື້ອໃນ

ວິທີການເພີ່ມຮູບພາບ 1.ເລືອກ add media 2.ເລືອກ upload files 3.ເລືອກ select files

5. ເມື່ອໃສ່ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວໃຫ້ກົດ publish

6. ເຮົາສາມາດກວດສອບ post ໄດ້ໂດຍການພິມໃສ່ URL: localhost/wordpress

ມາຮອດໜ້ານີ້ການ post ຂອງເຮົາກໍ່ຖືວ່າສຳເລັດ

ຂໍຂອບໃຈ