Musa Peygamber zamanında kötü hayat yaşayan biri ölür.Cesedini çöplüğe atıverirler. Cenab-ı Allah Musa’ya şöyle vahyeder :”Falan kulumun cenaze namazını kıl, defnet” Musa “Ya Rabbi o ne yaptı ki, senin rızanı kazandı ?”diye sorar. Cenab-ı Allah :

- “O, Tevrat’ı okurken Habibimin ismini gördü, O’na salavât getirdi. Gözleri yaşardı.O’na kavuşup inanmayı arzuladı.”buyurur.

Salavât getirmenin faydaları şunlardır :

1- Salavât getiren Allah’ın rahmetine mahzar olur.

2- Cennette Peygamberimiz (S.A.S.)’e ya-kınlığa vesile olur.

3- Salat’ın dua olduğunu söylemiştik.Aynı dua her ne kadar Peygamberimiz (S.A.S)’e yapılmakta ise de salavât getirene döner ve nasibini alır.

4- Ezandan sonra yapılan salavât, Peygam- berimiz (S.A.S)’ın şefaatine sebep olur.

5- Salavât, duaların kabul olmasına vesile olur.

6- Feyzin artmasına ve ibadetlerin kabulüne sebep olur.

7- Kişinin manen derecesi yükselir.

8- Salavâtla kişi, Peygamberimize sevgisini ispat etmiş olur.

9- Dünya ve ahiretteki ihtiyaçlarının giderilmesine sebep olur.

10- Küçük günahların temizlenmesine vesile olur.

11- Fakirliğin önlenmesine ve gitmesine vesile olur.

12- Sıkıntı ve stresin gitmesine sebep olur.

13- Salâvat getiren, unuttuğunu hatırlar.

14- Salâvat getiren, nifaktan kurtulur…

Bize düşen, fayda ve hikmetlerinden dolayı değil de, sadece Rasûlüllah (S.A.S.)’in sevgisini izhar için söyleyebilmektir ve buna devam etmektir.

Bir de;

- Kulak çınlaması zamanı, Peygamberimiz (S.A.S.) :”Sizden birinizin kulağı çınladığı zaman beni zikretsin, üzerime salavât getirsin ve şöyle desin :”Beni ananı, Allah da hayırla ansın.”

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kürşat’s story.