Дали да го исфрлам глутенот од исхраната?

Глутенот е протеин кој најмногу го има во интегрална пченица, ‘рж и јачмен. Тој на телото му овозможува да го храни мускулното ткиво и да создава хормони и ензими.

Кога консумираат зрнеста храна, луѓето често се жалат на надуеност на стомакот и таа тегоба се намалува кога ќе престанат да јадат храна богата со глутен. Исто така, голем број луѓе губат тежина како резултат од исфрлање на глутенот, што е можеби причината за ненадејниот ентузијазам за овој тренд во исхраната. Меѓутоа, освен во зрнеста храна, глутенот го има и во процесирана храна како што се кремасти преливи за салата, каде што тој се користи како стабилизатор и згуснувач, а тоа значи дека исхраната без глутен често значи да се исфрлат многу видови брза и процесирана храна. А, тоа секако се подразбира под правилен начин на исхрана ☺.

За секого е добро колачињата, бисквитите, белиот леб, пецивата и грицките да ги исфрли и да ги замени со интегрални зрна што не содржат глутен.

Само 1% од луѓето имаат вистинска интолеранција на глутен, познат како целијачна болест и навистина треба да се претпазливи и добро да читаат и да разбираат етикети. Глутенот може да биде прикриен на етикетата и да биде прикажан како растителен протеин, модифициран прехранбен скроб или слад додаден за вкус.

Josif Damjanov

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.