Зошто немам глад наутро?

Порано јас имав чувство дека не можам да ставам во уста ништо🍞🍎🍌🍶🍪🍳🍱 во првите 2–4 часа од будење 🌄. Не ни бев свесен дека нешто не е во ред со тој сигнал. Зошто го имав? ⚠💡

Најчесто, попладне и навечер имаме обилен ручек и поголеми дози на благо и грицки. Бидејки се работи за сериозна количина на шеќери и масти, а од друга страна сме тотално пасивни, уморни и залежани во дневна ☺, тие до сабајле не успеваат да исчезнат од крвта што всушност испраќа сигнал до мозокот дека ние не сме гладни.

Доколку го имате ова секојдневие треба да знаете дека тоа е аларм за успорен метаболизам. Само успорен и уморен метаболизам бара брзо гориво(шеќери и масти). Зошто постојат кризите за благо можеш да дознаеш од следнава епизода на овој линк.

Josif Damjanov

Like what you read? Give The Better Nutrition a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.