Bank holiday ຢູ່ປະເທດອັງກິດຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັນແທ້

ອ້າວ! ເປັນຫຍັງຢູ່ອັງກິດທະນາຄານຄືພັກຕະຫລອດ? ຍາມໃດກໍໄດ້ຍິນແຕ່ bank holiday. ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດຕອນທີ່ຜູ້ຂຽນມາຮອດປະເທດອັງກິດໃຫ່ມໆ. ນາງຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ bank holiday ແມ່ນຫຍັງ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ bank holiday ບໍ່ແມ່ນ ມື້ພັກຂອງທະນາຄານຢ່າງດ່ຽວເດີ້ ແຕ່ແມ່ນມື້ພັກແຫ່ງຊາດເລີຍນິເຫລະ, ໃຜກໍ່ພັກຫມົດ. ແຕ່ວ່າຍ້ອນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານ ກໍ່ເລີຍໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ bank holiday.​

Bank holiday ມີຄວາມເປັນມາຈາກທີ່ວ່າ ສະໄຫມກ່ອນເວລາທະນາຄານພັກ ທຸລະກິດອື່ນໆທີ່ຕ້ອງອາໄສທະນາຄານໃນມື້ນັ້ນໆ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ພັກນຳ ແຕ່ທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນອື່ນໆທີ່ຍັງເປີດປົກກະຕິ. ໃນເວລານັ້ນທະນາຄານຈະຢຸດທຳການໃນບັນດາວັນສຳຄັນທາງສາດສະຫນາ ແລະ ວັນຄົບຮອບຕ່າງໆລວມທັງຫມົດ 33 ວັນຕໍ່ປີ. ຈົນມາຮອດປີ 1871 ໄດ້ມີການອອກບັນຍັດກ່ຽວກັບມື້ພັກລັດຖະການ (Bank Holidays Act 1871) ກຳນົດໃຫ້ມື້ພັກລັດຖະການເຫລືອພຽງ 4 ວັນ ແລະ ຕໍ່ມາໃນປີ 1971 ໄດ້ມີການແກ້ໄຂໃຫ້ເພີ່ມໃຫ້ເປັນ 8 ວັນຄືດັ່ງນີ້:

ສຳຫລັບປີ 2017 ນີ້ລວມມີ Bank Holiday ຖືກ 8 ວັນດັ່ງນີ້:

  1. ວັນທີ 1 ມັງກອນ New Year’s Day ວັນຂຶ້ນປີໃຫ່ມ
  2. ວັນທີ 14 ເມສາ ແມ່ນ Good Friday ວັນສຸກກ່ອນ ວັນອີສເຕີ — ເປັນວັນທາງສາດສະຫນາຂອງ ສາດສະຫນາຄຣິສຕຽນ ທີ່ເຊື່ອວ່າແມ່ນສັນທີ່ພະເຍຊູຖືກຫ້ອຍຂື້ນໄມ້ກາງແຂ່ນ
  3. ວັນທີ 17 ເມສາ ແມ່ນ Easter Monday ວັນທີ່ມີຄວາມເຊື່ອວ່າພະເຍຊູຟື້ນຄືນຊີບ
  4. ວັນທີ 1 ພືດສະພາ Early May bank holiday ວັນຈັນທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາ ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ກ່ຽວກັບສາດສະຫນາເຊັ່ນດ່ຽວກັນ
  5. ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ແມ່ນ Spring bank holiday ວັນຈັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນພຶດສະພາ
  6. ວັນທີ 28 ສິງຫາ ແມ່ນ Summer bank holiday ວັນຈັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນສິງຫາ
  7. ວັນທີ 25 ທັນວາ ແມ່ນ Christmas Day ວັນຄຣິສມາດ
  8. ວັນທີ 26 ທັນວາ ແມ່ນ Boxing Day ວັນພັກຜ່ອນຫລັງວັນຄຣິສມາດ ສຳຫລັບຄວາມເປັນມາສາມາດອ່ານໄດ້ຢູ່ບ່ອນນີ້.

Bank holiday ບາງວັນຈະບໍ່ຖືກມື້ດ່ຽວກັນກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ຫລື ໃນປີຕໍ່ໄປ ຕົວຢ່າງ Summer bank holiday ປີ 2016 ແມ່ນວັນທີ 29 ສິງຫາ ແຕ່ປີ 2017 ​ແມ່ນວັນທີ 28​ ສິງຫາ ແລະ ສຳຫລັບປີ 2018 ຈະຖືກວັນທີ 27 ສິງຫາ.

ໃນແຕ່ລະປີ ລັດຖະບານອັງກິດຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງວັນພັກລັດຖະການລ່ວງຫນ້າເພື່ອໃຫ້ສິ່ງຕີພິມຕ່າງໆ, ​ອົງກອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດຮັບຊາບເພື່ອການວາງແຜນມື້ພັກ. ສຳຫລັບຫ້າງຮ້ານຄ້າຂາຍແມ່ນຈະໄດ້ລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນຫລາຍກ່ວາມື້ທຳມະດາທົ່ວໄປ ເພາະມີລູກຄ້າຫລາຍຂື້ນ. ສຳຫລັບພະນັກງານກໍ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນລ່ວງເວລາ.

ນອກຈາກ 8 ມື້ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນ bank holiday ຂອງທຸກໆປີ, ທີ່ຜ່ານມາຍັງມີ bank holiday ທີ່ຖືກປະກາດເປັນມື້ພັກ ສະເພາະພຽງມື້ນັ້ນຂອງປີນັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ມີອີກໃນປີຕໍ່ໆໄປ ຕົວຢ່າງ ວັນແຕ່ງງານຂອງເຈົ້າຊາຍວິນລຽມ ແລະ ເຄດ ມິດໂດຕັ້ນ.

ຈະເຫັນໄດ້ວ່າປະເທດອັງກິດມີມື້ພັກລັດຖະການຫນ້ອຍກວ່າປະເທດລາວ ແຕ່ຄົນເຮັດວຽກເຕັມເວລາສ່ວນໃຫ່ຍກໍ່ມີມື້ພັກປະຈຳປີຢ່າງຫນ້ອຍປະມານ 28 ວັນ ແລະ ພະນັກງານສາມາດໃຊ້ສິດໃນການພັກຕິດຕໍ່ກັນຫລາຍວັນກໍ່ໄດ້.

ຮູ້ກັນແລ້ວເນາະວ່າຄວາມຫມາຍຂອງ bank holiday ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຖືກເອີ້ນແບບນີ້. ມື້ຫນ້າ The Columnist ຈະເອົາຄວາມຮູ້ອື່ນມາຝາກອີກເດີ້.

The Columnist