Veien mot endring

Jeg har vært entreprenør i nesten hele mitt liv og startet mitt første firma så snart jeg fylte 18. Fra datamaskiner til sosialarbeider, til sykkel-butikk-eier til tredreiingskurs og mange andre områder. Jeg synes de blir på tide jeg begynner å dele det jeg har opplevd og lært fra mine bedrifter/startups, og de nye tingene jeg lærer i løpet av min daglige arbeidserfaring. Her er en liten opsummering når det gjelder ‘Endring’. Du som entrepeneur vil endre noe i verden, med produkt/tjeneste eller lignende, her er 5 poeng å ha kontroll over og hva skjer i prosessen når du ikke har kontroll over dem.

Det er allerede skrevet mye om forandringsledelse, hvordan å bli vellykket og når det er dømt til å mislykke. Det gjelder for privatliv, men også for alle grener i næringslivet. Hvis du starter et nytt selskap eller har en ide, da må man holde øye med mange ting. Hva skal til? Hva er det jeg mangler? Hva er planen?

Ide — Hva er en ide? En ide er i hovedsak svaret på en rekke spørsmål og må passe til det som skal følføres — “Ide, en tanke eller et forslag til en mulig handling.”

  • Hva inholder ideeen i fremtiden?
  • Hva er veikartet (roadmap) mot den ideen/endring du vil, for eksempel, selge?

Din ide kan være perfekt, men hvis den ikke passer det som skal følføres, kan de bli mye forvirring. Forvirring kan være en årsak til å ikke nå til endringen som mål.

Interesse — Dette er for meg 1 av de 2 viktigste punktene av veien til suksess. Hvis man ikke er interessert i din ide, eller din ide er ikke noe behov for. Det gir ikke noe nytt eller forbedrer ikke noe (for din potensielle kundegruppe f.eks), da får du motstand. Pass på at det er interesse, et behov, for den endringen du har tenkt deg. Undersøk om det er interesse i det hele tatt, still spørsmål, presenter din ide til venner/familie og bygg et nettverk der du kan teste ideen din. Til slutt er det alltid noen som har interesse for ideen din. Men du vil ikke bare ha 1 som er interesert, du vil ha mange, ikke sant? 
Ikke vær redd for svar som er kritiske eller negative. Dette er faktisk de mest verdifull informasjon, for å endre ideen din eller å forbedre din ide. I verste fall må du finne på noe helt nytt. Men du ungår at du gå på markedet hvor ingen interessert i endringen i det hele tatt…

Plan(legg) — Hvorfor skal du ha en plan? En plan gir struktur, forklarer hva du skal gjør og hvorfor du gjør det. En plan har mål og stegene for å nå målet ditt. En strukturert visjon, en plan, øker sjansen til suksess. I vårt tilfelle kanskje bruk av en forretningsplan, men det kan være like enkelt som å skrive noen få ord/skritt på et lite papir bare for å få visuelt hva som kreves for å nå målet.
Når du starter et nytt selskap, er det mye å ha kontroll på, så en forretningsplan er veldig viktig. Dette kan være utfordrende å lage, men det er mange ressurser, og selskaper (KFSK, Innovasjon Norge f. eks.) som kan hjelpe deg med å skrive en god plan.

Ressurser — Er de riktige ressursene tilgjengelige? Hva skal til? Hva trenger du for å få planen din realisert? Noen ressurser kan koste penger, noen er kan være gratis kanskje? Har du kapital til å realisere ideen din? Hvordan kan du få mer kapital? Du kan ha egne ressurser (kunnskap, penger osv.), men du kan også bare ha en fantastisk ide og trenger 95% andre ressurser for å realisere din ide. Dette bør ikke være et problem, men jo mer du er avhengig av eksterne ressurser, desto mer trenger du å overvåke og ha kontroll over.

Kompetanse — Og dette er min andre viktigste faktor… Har du, dine partnere eller ditt team de rette kompetansene? Det er viktig å være ærlig her. Det er bedre å holde et speil foran deg selv og spørre om du kan fullføre din ide? Det er bedre å innse at du mangler ferdigheter enn å tro at du er i stand til å gjøre alt selv. Ved å sette de riktige menneskene på riktig posisjon til rett tid (dette er en del av planen din) vil det være mye mer effektivt enn å prøve å takle det med ressursene du kanskje har selv, eller noen som vet ‘litt om det’. Med de rette kompetansene bygger du strategisk og er mye mer effektivt. 
For eksempel, du kan bruke et markedsføringsbyrå for å markedsføre din ide på bestemte (strategiske) tids- og bruksintervaller, i stedet for å ansette noen som vil jobbe for deg med dette fulltid. Markedsføring er en spesialisering av seg selv og spesialister kan hjelpe deg med å bygge den planen mot dine ressurser og behov.

Alt i alt, er det viktig å ha kontroll over disse 5 punktene. Prøv dit beste å holde styr på dem når du går fremover mot endringen du ser for deg. Du kan bruke verktøy som Trello eller lignende å holde styr og å organisere disse punktene. Disse trinnene er også en del av forretningsplanen din.

Du kan laste ned bildet ovenfor som PDF her.

Takk for at du leser denne artikkelen og lykke til med den forandringen du ser for deg!