[Writing Sample] Cyberpunk คืออะไร ? เปิดความรู้เกริ่นนำสู่วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มองโลกแบบสุุดขั้ว

หลังจากผ่านงาน E3 ประจำปี 2018 ทุกคนก็ได้ยลโฉมตัวอย่างเกมใหม่หลายต่อหลายแฟรนไชส์น่าสนใจจากทางค่ายผู้พัฒนาเจ้าประจำทั่วโลก แต่หนึ่งในเกมที่ได้รับความสนใจท่วมท้นในงานก็คงไม่หนีพ้น Cyberpunk 2077 ที่เปิดตัวแบบไม่ทันให้เตรียมใจจากค่ายผู้พัฒนาโปแลนด์อย่าง CD Projekt Red อันโด่งดั่งและได้รับคำชมอย่างจากฝั่งผู้เล่นและนักวิจารณ์จากซีรีย์เกม RPG อย่าง The Witcher ทั้งสามภาค

ทว่ามีสิ่งหนึ่งที่ Cyberpunk 2077 แตกต่างจากเกมอื่นคือเกมนี้ถูกเปิดตัวตั้งแต่ 5 ปีที่แล้วไปกับ Cinematic Trailer โชว์คอนเซปท์ของเกมในโลกยุคอนาคตที่ชีวิตมนุษย์ตกต่ำลงทั้งในเรื่องศีลธรรมและความเป็นอยู่ขัดแย้งกับความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกล แต่หลังจากนั้นมาข่าวคราวของเกมนี้ก็จางหายไป เพราะหลังจากเปิดตัวไปแล้ว ทางทีมผู้พัฒนาขอสานต่อซีรีย์พี่หงอกสุดหล่อ Geralt of Rivia ให้จบไตรภาคเสียก่อนจะกลับมาทำใหม่

ในช่วง 2–3 ปีผ่านมามีสื่อทั้งในรูปแบบภาพยนตร์และวิดิโอเกมได้กลับสร้างสรรค์ผลงานในกลิ่นอาย Cyberpunk มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคต่อของหนังระดับขึ้นหิ้งอย่าง Blade Runner 2049 ฉบับรีบูทจากฝั่งตะวันตกของ Ghost in the Shell ภาคต่อแฟรนไชส์เก่าแก่อย่าง Deus Ex : Mankind Divided จึงไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าเรา ๆ ท่าน ๆ ในปัจจุบันนี้คงน่าจะผ่านตากับงานศิลป์สีนีออนสุดแสบตา หุ่นยนต์ไฮเทค แฮ็กเกอร์มือฉกาจ แก๊งอาชญากรรมโลกไต้ดิน อันเป็นเหมือนลายเซนต์ประจำงานศิลป์ Style Cyberpunk ไปแล้ว

ที่จริงแล้ว Cyberpunk นั้นไม่ใช่กระแสยุคใหม่ในสมัยนี้แต่อย่างใด แต่มีอายุอานามยาวไปตั้งแต่ยุค 1980s ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพยนตร์อย่าง Blade Runner ที่เปรียบดั่งเป็นบิดาของภาพยนตร์ Cyberpunk เรื่องอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง หรืองานเขียนอย่างไตรภาคนิยาย Sprawl Trilogy (Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive) พื้นฐานแล้ว Cyberpunk เป็นการจินตนาการภาพในโลกอนาคตที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีก้าวล้ำถึงขีดสุด การปลูกถ่ายหรือดัดแปลงอวัยวะเทียมเพื่ออัพเกรดร่างกายกลายเป็นเรื่องปกติ มียานพาหนะทันสมัยเดินทางได้ทั้งพื้นดินและอากาศ แต่กลับกัน ความเป็นอยู่ของผู้คนนั้นกลับไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแม้แต่น้อย รัฐบาลล้มเหลวในการปกครองบริหารหรือริดรอนสิทธิประชาชน บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามามีอำนาจเหนือชีวิตผู้คน เครื่อข่ายอาชญากรรมที่กดขี่คนหาเช้ากินค่ำในทุุกระหองระแหง ความรุนแรงและการทำลายล้างกลายเป็นปกติในแต่ละวัน

ในยุคแรกเริ่มของ Cyberpunk ถือว่ากระแสสิ่งแปลกใหม่อยู่ไม่น้อย เพราะคนยุคก่อนมักจะวาดภาพอนาคตของโลกที่กำลังพัฒนาไปในแง่ดี ชีวิตสุขสบายพร้อมมีเทคโนโลยีคอยรับใช้ แต่ Cyberpunk กลับจินตนาการออกมาได้มืดหม่นแต่ก็อิงความจริงอยู่เล็กน้อย จนหลาย ๆ คนในยุคนี้จึงมักคิดว่า Cyberpunk เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะในยุคนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายอยู่รอบตัวเรา คอยหาประโยชน์จากผูู้คน หรือจะเป็นรัฐบาลที่คอยสอดส่องประชาชนตัวเองอย่างเข้มงวด (ปัจจุบันรัฐบาลจีนมีการทดลองใช้กล้องวงจรปิดคอยสแกนหน้าตาพลเมืองเพื่อระบุตัวตนในพื้นที่สาธารณะ) แถมเทคโนโลยียุคนี้ก็เรียกได้ว่าก้าวกระโดดไปอย่างมาก รถยนต์ที่ขับได้อัตโนมัติก็ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่ในนิยายแล้ว

คิดว่าจะเป็นไปได้กันไหมที่ในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่ Cyberpunk สื่อออกมาจะกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวัน หรือมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดูพูุดเกินจริงไปหน่อย ? ไม่ว่าจะแสดงความเห็นกันไปในทางไหน แต่สิ่งที่แน่แท้อย่างแน่นอนนั่นคือเราจะได้ยลโฉมและสัมผัสประสบการณ์เกมนี้โดย CD Projekt Red ในเวลาไม่นานจากนี้ โปรดเตรียมตัวและคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอนโซล์คู่ใจไว้ให้พร้อม

Theeraparp Realmbuppha

Written by

A graduate English student who has so many things to do, so little time.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade