Zvrácená osobnost II.
MrWakeCZ
882

Tento příběh, tedy spíše článek je pro mě velice zajímavý a cením si lidí co tohle píšou. Určitě nutno zamyslet se nad ním.

Upřímně oceňuji Majitele článku, prakticky celého blogu, který si tohle prožil.Těším se na další články.

Fiki

Like what you read? Give i Fiki_ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.