Hướng dẫn chọn cửa vệ sinh tốt nhất

Do hạn chế về không gian và tiếp xúc với độ ẩm và nước thường xuyên, điều quan trọng là chọn cửa phòng tắm trông tự nhiên và hòa quyện với phần còn lại của ngôi nhà của bạn, và tất nhiên, cánh cửa phải bền và chống ẩm. Tham khảo hướng dẫn chọn cửa vệ sinh tốt nhất mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Các kiểu cửa phòng tắm phổ biến

Các kiểu cửa xoay là phổ biến cho cửa nhà vệ sinh bao gồm các kiểu cửa trơn hay cửa pano cổ điển. Ngoài ra, các cửa kiểu Pháp 2 cánh (là cửa mà cánh của nó được chia thành các ô vuông hay chữ nhật, đều từ trên xuống dưới không có đố ngang), cung cấp lối đi sang trọng hơn, và những cửa này có thể hoạt động đặc biệt tách biệt phòng ngủ với phòng tắm. Hãy chắc chắn rằng cửa xoay của bạn sẽ không chặn các đồ dùng cần thiết trong phòng tắm như bồn cầu, tủ hoặc bồn rửa khi mở.

Image for post
Image for post

Cửa trượt thường đắt hơn các cánh cửa xoay do thiết kế và lắp đặt cửa phức tạp hơn. Tuy nhiên, cửa trượt hay cửa trượt âm tường mang đến sự sang trọng, cũng như tận dụng được không gian nhỏ của nhà vệ sinh. Cửa trượt sẽ trượt dọc theo tường, hoặc vào trong tường, nên nó chỉ chiếm thêm một chút không gian tường, chúng vẫn chiếm ít không gian hơn so với cửa xoay. Ngoài ra, cửa trượt là một lựa chọn độc đáo để tách phòng ngủ khỏi phòng tắm.

Cả cửa xoay và cửa trượt đều có sẵn các kiểu cửa trơn hoặc cửa pano. Cửa pano là một phong cách lựa chọn phổ biến nhất của cửa nội thất, và chúng có xu hướng pha trộn độc đáo trong hầu hết các khu vực trong nhà của bạn.

Xem thêm:

Chất liệu lý tưởng cho cửa vệ sinh

Mặc dù cửa gỗ mang phong cách cổ điển, sự thanh lịch của chúng thường được lựa chọn hơn bởi nó hòa hợp với các phần còn lại của ngôi nhà. Bằng cách đó, sự thanh lịch, đẳng cấp của cửa gỗ được chú ý nhiều hơn, nhưng không thể tránh khỏi sự cong vênh và thối rữa từ môi trường ẩm ướt và biến động nhiệt độ như phòng tắm.

Image for post
Image for post

Đối với cửa phòng tắm được làm từ thép hoặc kim loại khác sẽ tạo hiệu ứng hiện đại hơn, bạn ít có lý do để lo lắng về việc tiếp xúc với độ ẩm của phòng tắm do độ bền của kim loại đã được cải thiện. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn nên nhớ rằng độ ẩm trong một thời gian dài cuối cùng sẽ khiến nhiều cánh cửa thép bị rỉ sét.

Bên cạnh đó, cửa phòng tắm hiện đại ngày nay chủ yếu được làm bằng nhựa lõi thép, vì chúng bền hơn nhiều so với các vật liệu cửa khác.

Các lựa chọn cửa phòng vệ sinh khác

Nhiều nhà vệ sinh hiện đại, có phòng vệ sinh chung với phòng tắm, được ngăn cách bởi cửa ra vào từ bồn rửa, vòi hoa sen và bồn tắm. Đối với không gian này, hãy thử một cánh cửa với một tấm kính mờ. Phong cách này sẽ duy trì sự riêng tư nhưng mang lại cho phòng tắm của bạn một kiểu dáng đẹp, hiện đại.

Các tùy chọn cửa phòng tắm bổ sung, đặc biệt là cho các chủ nhà tìm kiếm một cái nhìn độc đáo hơn, bao gồm cửa vệ sinh “ngụy trang” và cửa phòng tắm có chèn kính màu.

Hy vọng, thông qua bài viết này, bạn đã có đầy đủ quyết định để chọn 1 .

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store