ทดลองเล่น Java Spark Framework กันเถอะ

วันนี้ผมจะมาลองเล่น java web framework ซึ่งน่าสนใจมาก เนื่องจากค่อนข้างเข้าใจง่าย ไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนตัวอื่นๆ

ก่อนอื่นเข้าไปที่ sparkjava.com

จากนั้นทำการติดตั้ง ผมใช้ Gradle ก็ใส่แบบนี้

compile "com.sparkjava:spark-core:2.5"

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน Spark ได้แล้ว

มาทดลองสร้างกัน

สร้าง Main class เหมือน java ปกติ

จากนั้นทำการ run แล้วทดสอบเข้า url

localhost:4567/hello

มาอธิบาย code กัน
บรรทัดที่ 1 : import lib spark แบบ static เพื่อใช้เรียกใช้ spark โดยไม่ต้องประกาศ ชื่อคลาสได้

บรรทัดที่ 7 : เรียกใช้เมธอด get ถ้ามีการเรียก http แบบ get ที่ path : /hello ก็จะ return “Hello World” ออกไป

เห็นไหมครับตอนนี้ได้เว็บ ซึ่งถ้าเทียบกับ framework ตัวอื่นที่ผมเคยใช้มา spark เป็นอะไรที่ง่ายมาก ไม่ต้อง config อะไรเยอะก็สามารถใช้งานได้แล้ว

ถ้าใครเคยเขียน Node js มาก่อนก็จะคล้ายๆแบบนั้นเลย

นอกจาก get ก็มี method http อื่นๆให้ใช้เหมือนกันนะ

ถ้าอยากจะเปลี่ยน port ละ

port(9999);

ที่ผมชอบคือ สามารถ filters ได้ว่าถ้ามี requset เข้ามาเราจะทำอะไรก่อน
คล้าย interceptor ใน struts แต่นั่นคือเราก็ทำอะไรเยอะมากกว่าจะได้

spark สามารถทำได้ง่ายเลย

before((request, response) -> {
     // ทุก request จะเข้่ามาทำหมด
// อยากทำไรก็ทำ
});

หรืออยากจะทำเฉพาะบาง requset ก็ได้นะ

before("/user/*", (request, response) -> {
     // request ที่มี /user ทั้งหมดจะเข้ามาทำอันนี้ก่อน
});

อยากจะทำหลังจากเรียกเสร็จแล้วก็ได้นะ

after((request, response) -> {
// ทำทุก request เสร็จ ก็จะมาเข้าอันนี้จ้าาาาา
});

วันนี้เอาแค่นี้ก่อน อยากให้ไปลองเล่นกันดู ผมว่ามันน่าสนใจมากๆ จากผมเคยเขียนพวก ruby on rails (นานมากๆแล้ว) หรือ node.js ซึ่ง spark นี่เหมือนเลียนแบบความง่ายจากพวกนั้นมาทำให้น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ที่มา : sparkjava.com

Show your support

Clapping shows how much you appreciated TheHoiStory’s story.