Merhabalar.
Emre Akıllı
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. Maalesef konu hakkında bilgim yok. Dediğiniz gibi bir olay başıma gelmedi.

Teşekkürler.

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.