Merhaba,
emre kara
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. Yalan beyanda bulunmadan geçerli bir sebep ortaya koyamıyorsanız, ilticaya da sebebiniz yok gibi duruyor. Böyle bir durumda başvurunuzun reddedilme olasılığı bulunmaktadır.

Teşekkürler.

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.