Merhaba ben aleviyim ve iltica etmek istiyorum bunla ilgili bilgi verirseniz sevinirim
UMUT KARADAĞ OFFİCAL
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. İltica talebi yapmaya kendinizi haklı görüyorsanız ve gördüğünüz toplumsal dışlanmaları, yaşadığınız tehditleri de belge olarak sunabilirseniz başvurabilirsiniz.

Teşekkürler.

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.