Merhabalar, oncelikle bir multeci olarak Allah hepimizin yardimcisi olsun.
Apping Map
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. Önce mahkeme beklenecek ve mahkemede başarılı olduktan sonra oturuma başvurulacak. Oturum süreci başvurduktan sonra ortalama 18 ay içerisinde sonuçlanıyor. Süreç sonunda tüm aile bireylerine oturum çıkmakta ve oturum çıktıktan sonra aile birleşimi gerçekleşebilmektedir.

Teşekkürler.

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.