Öncelikle bu bilgilendirmenizden dolayı çok teşekkür ederim.
Alya Derin Soydan
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. Dosyanızın haklı olduğunu düşünüyorsanız ve halen bahsettiğiniz toplumsal dışlanmalara maruz kalıyorsanız başvurabilirsiniz. Talebinizin kabul edilebilmesi board memberlarına bağlı olması nedeniyle bir yorum yapamayacağım.

Teşekkürler

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.