Merhabalar;
Mustafa Navgasın
1

Merhaba,

Gecikmeli cevap için özür dilerim. Kanadaya iltica harici diğer göçmenlik konularında farklı bloglar ve forumlar bulunmaktadır. Konu hakkında oralardan faydalanabilirsiniz.

Teşekkürler.

Like what you read? Give The Kanada a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.