Investeringsinfo — Market Shark

Image for post
Image for post

Detta är väl kanske det vanligaste vi svenskar är ute efter när det handlar om att börja investera. Vårt pensionssystem I Sverige idag är allt ifrån säkert och det oranga kuvertet som kommer varje år kan lika gärna vara skrivet I hieroglyfer. Hur mycket pengar vi får I pension är I 100% av fallen bara generella estimationer, och har egentligen ingen substans då det är omöjligt att förutspå det framtida ekonomiska klimatet.

Om våra pensionsfonder inte går som planerat, och inte följer inflationen, kommer då mina 12.000kr I månaden räcka 20–30 år I framtiden? Mest troligen inte.

När du fyllt 25 ( I de flesta branscher) kan du utöka ditt pensionssparande via lönen med tjänstepension. Detta innebär att ca 4,5% av din månadslön betalas in till din tjänstepensionsförsäkring via din arbetsgivare.

Men trots detta är det inte alltid tillräckligt. Trots detta så hör vi varje dag om “fattigpensionärer” I landet som lever på brödsmulor och tvingas ta statlig hjälp bara för att behålla sin bostad eller hamna på ålderdomshem. Detta är en mardröm för de flesta, speciellt de människor som sett det hända till någon I sin närhet.

Att ta tag I sitt eget pensionssparande utöver den Allmäna pensionen och tjänstepensionen är ett val få ångrar när det väl kommer till kritan. Att avvara några hundralappar I månaden och investera detta I fonder eller på aktiemarknaden för att sedan plocka ut när man fyllt 65 är nästan alltid en bra affär, och kommer inte påverka ditt vardagliga liv mycket I nuet. Om du är I en levnadssituation där avvara några hundralappar I månaden absolut inte är ett alternativ, så är heller inte pensionen något som du skall lägga energi på, men för den stora majoriteten är detta I regel alltid en möjlighet.

Utöver pension och långsiktigt sparande I liknande syfte så finns det många andra anledningar att investera.

Om vi pratar värdepapper så är detta oftast vanligt för att supplementera din inkomst, kanske för att kunna ta en årlig utomlandsresa, äga en finare bil, eller bara utöka sparkontot om något skulle gå snett. Det krävs inte mycket för att börja investera I fonder och aktier, du kan t.om. Göra det med bara ett par hundralappar (Även om detta är inte är att rekommendera då mindre summor oftast äts upp av courtage och andra avgifter, mer om detta nedan).

Originally published at https://www.marketshark.se.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store