David har bestämt sig för att köpa en bil för att kunna pendla till jobbet mer effektivt och spara otroliga mängder tid motför att åka lokaltrafik. David har ett välbetalt arbete och har lyckats senaste året spara ihop 100.000kr kronor. Han sätter sig och skriver ner sina krav och behov på ett papper för att lättare kunna identifiera vilken typ av bil han söker. Han är ensamstående, vilket betyder att storleken på bilen har mindre betydelse. Däremot så har han som hobby att åka till stugan på helgerna med vänner, detta innebär oftast rätt mycket packning så vi kan direkt utesluta en coupé eller småbil. Snarare tvärtom så behövs en kombibil om det skulle finnas. Han kommer köra rätt många mil, ca 2000 mil per år, och med dagens bränslekostnader vill vi också se till att bilen är hyffsat billig att köra och inte drar allt för mycket bränsle vid långkörning. Eftersom David bor I norrland har han också behöv av fyrhjulsdrift, och därför väljer han att skriva ner detta som ett krav. Fyrhjulsdrift är ett mycket säkrare val än tvåhjulsdrift, och säkerhet är alltid värt lite extra pengar. Efter alla variabler är nedskrivna så kommer David fram till en modell. En begagnad Audi A4 Kombi Quattro eller liknande modell. David har en budget på 100.000 kronor, därför börjar han titta på bilar som är 6 år eller äldre för att de ska uppfylla alla hans krav. Han hittar en perfekt bil som passar hans budget. En 7 år gammal bil med 15.000 mil på nacken, bra utrustning och resterande kriterier så som kombi, dragkrok, motor och kupevärmare och fyrhjulsdriften är uppfyllda. Priset låg på 89.500 kr. David behöver sedan försäkra bilen, och eftersom denna bil har en mindre och bränslesnål motor så blir inte försäkringen allt för dyr, 4500 kr per år. Bilen skall också genomgå en service innan årets slut, tyvärr är den av den större modellen som kommer landa på 12900kr. David kalkylerar och ser att efter allt är ihopräknat så ligger David en bra bit över budget, och då har han heller inte räknat med oförutsedda kostnader som ofta tillkommer på begagnade fordon. 9 år och 15.000 mil från tillverkning innebär att alla garantier har gått ut och när man kör upp mot 2000 mil per år så kommer definitivt reparationer att behöva tas med I kalkylen. Vi kan lägga denna summa på 7500 kr per år. Vinterdäcken är inne på sin sista säsong, det vill säga att efter kommande höst behövs en ny uppsättning vinterdäck. …


Image for post
Image for post

Detta är väl kanske det vanligaste vi svenskar är ute efter när det handlar om att börja investera. Vårt pensionssystem I Sverige idag är allt ifrån säkert och det oranga kuvertet som kommer varje år kan lika gärna vara skrivet I hieroglyfer. Hur mycket pengar vi får I pension är I 100% av fallen bara generella estimationer, och har egentligen ingen substans då det är omöjligt att förutspå det framtida ekonomiska klimatet.

Om våra pensionsfonder inte går som planerat, och inte följer inflationen, kommer då mina 12.000kr I månaden räcka 20–30 år I framtiden? Mest troligen inte.

När du fyllt 25 ( I de flesta branscher) kan du utöka ditt pensionssparande via lönen med tjänstepension. Detta innebär att ca 4,5% av din månadslön betalas in till din tjänstepensionsförsäkring via din arbetsgivare. …

Amadeus Löfgren

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store