Hoe de media als aasgieren op Thierry Baudet afstormen
Bryon Adams
11

Prima stuk !! Ik ergerde me om dezelfde redenen aan Poorthuis. Het lijkt verdorie wel of Pim Fortuyn weer is herrezen, zoveel commotie als er om Thierry is. Voorlopig legt het hem geen windeieren want de FvD is met 50 % gegroeid in 1 week. Ik hoop wel dat Thierry dit overleeft.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.