Ce face un Social Media Manager


Cînd deschid oricare site din categoria social media, unora li se pare că de la sine în feed-uri apar link-uri, texte, imagini, video, infografice, podcasturi sau alt tip de conținut de marketing. Unii cred ca asta o face directorul. În unele cazuri se mai întîmplă și asta însă evident rar. De regulă, în spatele acestor site-uri stau cei care sunt numiți social media manageri. Cine sunt ei? Ce calități ar trebui să aibă? De ce ar trebui să-i prețuim mai mult? Să încercăm să răspundem la acestea dar și alte întrebări.

De regulă, în Moldova, cei care sunt responsabili în companii de segmentul social media sunt cei din departamentele de marketing sau comunicare, cel mai des o fac cei care sunt responsabili și de site-urile companiilor. Și aici apare o problemă: acești specialiști nu sunt focusați suficient pe segmentul social media, care deseori este perceput ca un fel de extensie a site-ului corportativ iar asta nu este corect.

Deși în clasificatorul profesiilor din Moldova încă nu este așa profesie ca social media manager, asta nu înseamnă că aceștia nu exista și la noi. Ba exista și fac lucruri frumoase, apreciate de comunitățile cărora se adresează pe diverse platforme.

Totuși, să găsești un bun social media nu este ușor. În primul rînd așa ceva nu se învață în instituții de invățămînt iar la noi sunt organizate puține activități de școlarizare a acestor viitori specialiști, avem o școlarizare care se face de fapt mai mult la un nivel de bază, un fel de introducere în bazele social media ca să spunem așa. Soluția este internetul, de unde cei care doresc să facă ceva în acest domeniu pot învăța, se pot insprira și pot aplica ulterior bune practici de social media management.

Există o serie de mituri legate de social media manageri. Cei mai mulți cred că totul se rezumă la creativitate însă nu este tocmai așa pentru că e vorba în primul rînd de un proces de brand management care are specificul său. Negreșit, un bun specialist în domeniu trebuie să fie creativ, trebuie să poată scrie texte interesante, trebuie să poată spună istorii de brand care ar aprinde ceva în inima și mintea publicurilor, trebuie să știe a lucra cu diverse programe grafice si să aibă abilități de design, trebuie să facă poze bune, să știe să le prelucreze, trebuie să lucreze permanent cu comunitatea și să interacționeze cu ea. În afară de aceasta, exista un alt aspect, care este neglijat dar care este la fel de important — cel ce se referă la capacitățile de analiză ale celui care este implicat în acest proces. In plus, trebuie să fie o persoană orientă spre tot ce e nou, trenduri, știri, informații relevante pentru public dar și inspirante pentru crearea de content.

Un bun social media manager trebuie nu doar să poată crea un content de calitate, el mai trebuie să fie bun la măsurări, la analize a audienței, a impactului mesajelor comunicate. Deci, pe de o parte vorbim despre creativitate, despre crearea campaniilor, iar pe de altă parte vorbim despre abilități analitice și de management al datelor. Așadar, este greșită opinia unora care cred că acest proces ar fi simplist, e de fapt o întreagă ramură în marketing care trebuie bine studiată și înțeleasă de cel ce este responsabil de social media dar și de cei care derulează activități pe aceste media foarte diverse de fapt.

Prețuiți acești specialiști, înțelegeți pe deplin importanța muncii lor pentru companiile voastre, oferiți-le toată libertatea necesară, lăsații să se manifeste dacă sunt plini de idei, nu-i închideți în constrîngeri de birou, este un spațiu de comunicare iar acestor oameni le place să comunice, de ei depinde cum sunteți percepuți de anumite publicuri în acest mediu care este în continuă creștere și, pe acest motiv, tot mai important pentru orice companie.

Urmăreşte-ne pe Facebook sau Twitter. Ne poţi găsi şi pe TheProfit.md.

Pentru a lua legătura cu noi, scrie-ne la hello@theprofit.md

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.