Visietekst Gentse Uitgaanscultuur: United We Stand (and Party)

Het Gentse Uitgaansleven
Apr 9 · 9 min read

Afgelopen week kwam de Gentse uitgaanssector samen om een visietekst op te stellen over de toekomst van het uitgaansleven in de stad. De volledige tekst — een eerste stap om tot een goede en vooral ook onderbouwde dialoog te komen tussen alle betrokken partijen— staat hieronder en werd intussen ook besproken met schepen Sofie Bracke, met wie we nu ook verder aan de slag gaan om een ‘actieplan nightlife’ uit te werken.

 1. Uitgaanscultuur is meer dan nightlife, en het is al zeker meer dan drugs. Het is een professionele sector die zowel direct als indirect verantwoordelijk is voor een grote tewerkstelling — voor velen is het zelfs de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt — en wekelijks minstens evenveel volk op de been brengt als de Buffalo’s en Gentse musea. Alleen heeft die sector in zijn geheel, in tegenstelling tot de sportwereld en cultuurhuizen, geen direct aanspreekpunt bij de stad, lijkt hij ondanks zijn grootte overal tussen te vallen — het is geen klassieke horeca, maar ook geen klassieke cultuur — en leeft sterk de indruk dat hij door de stad zelden tot nooit wordt gezien als een imagoversterkende opportuniteit. En misschien moet de sector daarvoor ook in eigen boezem durven kijken: het uitgaansleven sleurt al dan niet terecht een bepaalde reputatie met zich mee, en tot hiertoe heeft de sector zich nooit verenigd om de uitdagingen die er zijn collectief het hoofd te bieden.

2. De Gentse uitgaanssector engageert zich daarom om zich te verenigen en om, zowel bij het ontwikkelen van een uitgaansmanifest als bij een permanente werking, onafhankelijke expertise aan te trekken van onder meer academici en juristen die bezig zijn met stadsontwikkeling, drugbeleid, veiligheid, genderkwesties, diversiteit, toerisme en andere relevante domeinen.

3. De bedoeling van zo’n onafhankelijk uitgaansorgaan is niet alleen om de stad te adviseren én een aanhoudende dialoog op gang te trekken tussen de politiek en de uitgaanssector — over de legislaturen heen — maar ook om jonge, nieuwe spelers bij te staan in, bijvoorbeeld, het aanvragen van vergunningen en verzekeringen.

Het wil echter ook actief, in overleg met de stad en op basis van de expertise, mee bouwen aan een zowel ecologisch als maatschappelijk duurzaam uitgaansleven op maat van een middelgrote stad. Aan een uitgaansleven waarin iedereen — ongeacht geslacht, geaardheid of huidskleur — zich thuis en veilig voelt, en aan een beleid dat op termijn eventueel ook als voorbeeld kan dienen voor andere steden.

We gaan ervan uit dat geen enkele Gentse politicus wil dat Gent ’s avonds uitsterft, en we gaan er eveneens van uit dat iedereen met het nodige inzicht beseft dat zoiets met een populatie van 80.000 studenten en een rijke, rebelse (muziek)geschiedenis onmogelijk is.

Maar een echt beleid dringt zich op, en we zouden dat liever bottom-up tot stand zien komen dan top-down. Dat lijkt ons voor iedereen — de sector, de politiek, de politie én de Gentenaar — een goede zaak.

4. Vanzelfsprekend weten we dat Gent Berlijn niet is, maar we menen tegelijkertijd dat het frappant is dat een metropool als Berlijn het voortouw neemt op vlak van uitgaanscultuur en duurzaam ondernemen — clubs zijn er erkend als culturele instellingen en ze krijgen subsidie om de ecologische voetafdruk van het nachtleven te verkleinen — terwijl het eerste gesprek daarover in een stad als Gent nog moet gevoerd worden.

Al heeft dat nu uiteraard ook als grote voordeel dat we in deze het warm water niet moeten uitvinden. Laten we de enorme kennis die er op dit moment al is in binnen- en buitenland vergaren, bestuderen en slim toepassen om het uitgaansleven in Gent nog kwalitatiever, nog inclusiever, nog duurzamer en nog veiliger te maken.

5. We willen geenszins de rol die drugs in het uitgaansleven speelt onder stoelen of banken steken, maar het debat mag zich niet louter daarop toespitsen. Vrijwel alle grote clubs uit de jaren 90 zijn járen geleden gesloten, maar het druggebruik in België is daarmee niet geminderd. Clubs hebben op dat vlak een verantwoordelijkheid (die moet genomen worden), maar ze zijn ook een gemakkelijke zondebok. Als sector pleiten we ervoor om een efficiënte drugswerking op poten te zetten, in nauw overleg met de politie én de drugscoördinator van de stad Gent.

6. Zoals de drugscoördinator meer moet betrokken worden bij het uitgaansleven, zo moeten ook de horecacoaches een belangrijke(re) rol spelen, en moet er mogelijk zelfs een derde horecacoach komen die zich specifiek bezighoudt met het uitgaansleven. Als de politieke wereld wil dat er een krachtdadig ‘actieplan nightlife’ komt, dan moet ze niet alleen de uitgaanssector als een welwillende, constructieve gesprekspartner zien, maar ook haar eigen experten. Vandaag heeft de sector de indruk dat noch de drugscoördinator, noch de horecacoaches afdoende kunnen wegen op het beleid, terwijl hun functies dat vereisen — wil je als stad tenminste naar een ervaringsdeskundig uitgaansbeleid toewerken.

7. Van een positief en progressief stadsbestuur verwachten we bovendien dat het ook de uitgaanssector naar waarde schat. Gent heeft de voorbije decennia enorm veel expertise opgebouwd met wereldvermaarde party’s als I Love Techno, 10 Days Off en Kozzmozz, met etablissementen als Culture Club en Kompass, en met muzikanten als Soulwax (of 2ManyDJs) en Charlotte de Witte. Alleen wereldsteden kunnen daar in het allerbeste geval aan tippen. We vragen daarmee geen laisser-faire — “want wij weten het beter” — maar wel voldoende waardering om mee aan tafel te zitten.

8. De politieke wereld verwacht — terecht — dat de culturele uitgaanswereld haar huiswerk doet en kritisch naar haar rol in de stad kijkt, maar om in dit dossier écht vooruitgang te boeken, verwachten we dat de politieke wereld hetzelfde doet. De verschillende aspecten van het uitgaansleven zijn op dit moment de bevoegdheid van drie tot vier verschillende schepenen, en de communicatie tussen de verschillende kabinetten over het uitgaansleven lijkt ons — op zijn zachtst gezegd — niet erg prioritair.

Het Gentse nachtleven wil helpen om het beste uitgaansbeleid uit te stippelen, maar dat laatste is enkel mogelijk als er binnen de stad een even sterk aanspreekpunt komt en de verantwoordelijkheid hiervoor op termijn bij één schepen komt te liggen.

Om een goed, efficiënt en broodnodig uitgaansbeleid te ontwikkelen, moet er dus niet alleen meer vertrouwen en communicatie komen tussen alle partijen, er moet ook worden gekeken naar de communicatie binnen die partijen.

9. Kortom: meer én beter overleg tussen de uitgaanssector, de stad en … de politie! Een groot deel van het nachtleven stelt zich op dit moment de vraag hoe het tot een (h)echte partnership met de Gentse politie kan komen. Er leeft ook het idee dat de uitvoerende en wetgevende macht in Gent vaak niet op dezelfde golflengte zitten als het over het nachtleven en andere vormen van uitgaanscultuur gaat. We willen onderstrepen dat zoiets een — om het zijdezacht uit te drukken — bijzonder onwenselijke situatie is.

10. Ja, het Gentse uitgaansleven is voor velen een uitlaatklep, maar het is ook een economie (met ecologische uitdagingen), een creatieve motor (mensen gaan naar huis met zowel nieuwe plannen als nieuwe vrienden om hun plannen mee uit te voeren), een ouderwetse Tinder (koppels worden gevormd, nieuwe Gentenaren komen daaruit voort), een toetssteen van wat er in een ‘bruisende stad’ anno 2019 nodig is, and last but not least: het zwengelt toerisme aan. Uit een recente studie van een Gents marktonderzoekbureau voor het grootste toerismebedrijf ter wereld kwamen spraakmakende expo’s én een kwalitatief uitgaansleven bij twintigers en dertigers naar voren als de belangrijkste redenen voor een citytrip.

11. U staat daar kritisch tegenover? Dan wordt het tijd dat Gent, zoals Tomorrowland, in samenwerking met Universiteit Gent en eventueel Toerisme Vlaanderen een studie over de precieze economische impact van het Gentse uitgaansleven laat uitvoeren. Zelf kennen we allemaal mensen die ‘s weekends naar Gent afzakken, op restaurant gaan, een club bezoeken en vervolgens met de taxi terugkeren naar hun hotel. Maar laten we die economische impact vooral ook eens wetenschappelijk becijferen.

12. En laten we misschien zelfs nog een stap verder gaan. Als we weten dat studenten onder meer voor Gent kiezen omwille van het uitgaansleven, willen we dan ook niet weten hoeveel kennis daarmee wordt aangetrokken en wat ook daarvan de impact is op de Gentse economie?

En kunnen we daarnaast proberen om, zoals onlangs is gebeurd in New York, Berlijn en Tokio, de creatieve voetafdruk van de uitgaanscultuur in kaart te brengen? Het uitgaansleven zorgt in een stad voor een enorme dynamiek, en een gezonde balans tussen werk en vrije tijd. Maar hoe vertaalt zich dat concreet? En hoe kan een overheid ervoor zorgen dat die dynamiek en balans behouden blijven, met de groeiende uitdagingen die er zijn op vlak van onder meer gentrificatie en mobiliteit?

13. Kort samengevat: de uitgaanssector wil op zowel culturele als economische grond erkend worden door de stad als formele gesprekspartner, en het wil daarvoor ook in volle transparantie een onafhankelijk orgaan oprichten dat academische, juridische en andere expertise verzamelt en mee helpt omzetten in de praktijk.

We zijn de eerste om de urgentie van een goed uitgaansbeleid te onderstrepen, maar we willen ook de tijd nemen om — in dialoog met de stad — grondig ons huiswerk te doen en tegen midden 2020 mee een actieplan boven de doopvont te houden dat vervolgens nog vier jaar kan worden toegepast, bijgeschaafd en verder ontwikkeld.

De stad Gent kreeg van Unesco de titel Creative City of Music. Laten we effectief onze creativiteit aanspreken om onze rijke, muzikale uitgaanscultuur een toekomst te geven en om voor elke betrokken partij (sector, politiek, politie, brandweer) een duidelijk kader te creëren dat toelaat om efficiënt en in voortdurend overleg resultaten te boeken.

We weten allemaal dat het uitgaansleven uitdagingen met zich meebrengt, maar we zijn ook van mening dat een kwalitatief uitgaansleven het positieve imago en de leefbaarheid van een stad niet in de weg staat, maar er juist enorm toe bijdraagt.

14. Kleine, maar niet onbelangrijke PS: we weten dat de Brusselse uitgaanssector een gelijkaardig parcours aan het rijden is (en dat dit een debat is dat óók op nationaal niveau moet gevoerd worden), dat er op dit moment eveneens een overleg bezig is met Gentse cafés, dat ook bij HorecaVlaanderen veel relevante expertise zit, net als bij VAD en Quality Nights, en zoals reeds aangestipt, willen we het warm water niet opnieuw uitvinden. Maar het (Gentse) uitgaansleven is een unieke en relatief jonge cultuurvorm, en we vinden het niet alleen belangrijk om met bovenstaande (en nog meer) partijen een goede dialoog op te starten, maar ook om ons als inmiddels volwassen uitgaanssector in eigen naam tot de stad, haar inwoners en de rest van de samenleving te kunnen verhouden.

Ondertekenaars:

 • Bart Baele (Aap)
 • Adrian Baes (A.M. Club, Alchemist, Giri Café)
 • Aristide Bandora (Abstrkt Events)
 • Lien Bauwens (Vooruit)
 • Ward Benoit (Invaderz, Foorcore, Acid Arena)
 • Thierry Bogaert (Lucky Tree)
 • Ilja Bracke (Huna Sounds, Kiosk Monterey)
 • Gerald Claes (Charlatan, Jos, Gloria)
 • Felix Claus (Splén)
 • Chris De Backer (Yugen)
 • Frank De Boe (Club 69, Café Gomez)
 • Bram De Pauw (Rimbu)
 • Michiel De Rouck (A.M. Club, Date With The Night)
 • Domenica De Smet (Tuupe, Ojoo Music)
 • Els De Waele (Ventura, Albatros)
 • Lieven Dermul (Lucky Lemon)
 • Franky Devos (Vooruit)
 • Lars Fiers (Abstrkt Events)
 • Jules Gahide
 • Jens Grieten (Kompass Klub)
 • Erik Helderweert (Safe ‘n Sound)
 • Danny Huwé (Curfew, Apero Six, Strop Festival, Soulfather Inc.)
 • Laurens Jans (Curfew)
 • Mathias Kerckhof (Kozzmozz, Nasty Mondays)
 • Brecht Linden (Minus One)
 • Victor Luyckx (Lifesnacks)
 • Julien Malingreau (Mòris, Millie Vanillie, Ray, Krookcafé, Zwartwit)
 • Bart Meyskens (Mòris, Millie Vanillie, Ray, Krookcafé, Zwartwit)
 • David Naessens (Nasty Mondays)
 • Nicolas Overmeire (Charlatan)
 • Ruben Peeters (Chinastraat)
 • Maxim Plaisir (vzw Onderstroom)
 • Hannes Proot (Tuupe, Ojoo Music)
 • Herlinde Raeman (Subbacultcha)
 • Kasper-Jan Raeman (Subbacultcha)
 • Sven Roef (Vooruit)
 • Esther Rosenberg (InterAkt Events)
 • Wesley Samyn (vzw Onderstroom)
 • Jochen Schrooten (VAD, Quality Nights)
 • Eric Smout (Democrazy)
 • Lucas Standaert (Afsnis)
 • Tim Synaeve (Mòris, Millie Vanillie, Ray, Krookcafé, Zwartwit)
 • Jean-Michel Teerlinck (Mòris, Millie Vanillie, Ray, Krookcafé, Zwartwit)
 • Olivier Tjon (Beyond Reason)
 • Thang Tran Tung (Abstrkt Events, 1988)
 • Ben Van Alboom
 • Arne Van Asbroeck (Moodfamily)
 • Eline Van Audenaerde (shesaid.so, The Unicorn Mothership)
 • Lennert Van der Cruyssen
 • Dees Van Hove (Giraf)
 • Bart Van Neste (Red D, We Play House Recordings)
 • Lino Van Reeth (Ventura, Albatros, Keizershof)
 • Ward Van Reeth (Keizershof)
 • Lies Vanborm (Vooruit)
 • Kenny Vandaele (InterAkt Events, vzw Onderstroom)
 • Nicolas Vandecaveye (Democrazy)
 • Tijs Vandenbroucke (Nasty Mondays)
 • Wout Vandersteene (Invaderz, Foorcore, Acid Arena)
 • Willem Vandesande (All Eyes On Hip Hop)
 • Wouter Vanhaelemeesch (Vooruit)
 • Anthony Vanlinthout (Rimbu)
 • Nicolas Verbrugge (Zaal Lux)
 • Nino Vertongen (Rimbu)
 • Kim Vlaminck (Lucky Lemon)
 • Jef Willem (Trillers)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade