HypeSquad sistemi yenilendi

Merhaba “okuyucu”,

HypeSquad sistemi tamamen değişti, ve artık sistem eskisinden daha heyacan verici.

Nasıl alırım?
Tıkla
HypeSquad’a tıkla!
Test’te rastgele cevaplar verebilirsin!
Takım evine katıldın! Başardın bunu, peki takım evleri ne?

Videoda ki hikayeye göre:

Çok, çoook uzun zaman önce bir ruh dünyaya saldırmış. Fakat bir “totem” sayesinde 3 kahraman doğmuş.

Renwil the Brave (Cesur Renwil)

Urdim the Brilliant (Görkemli Urdim)

Arame the Balanced (Dengeli Arame)

Bu üç kahraman ruhu yenmiş, onların hikayeleri efsanelerde anlatılmış ve takım evleri kurulmuş.

Renwil için House of Bravery (Cesaretin Evi)

Urdim için House of Brilliance (Görkemin Evi)

Arame için House of Balance (Dengenin Evi)


HypeSquad rozetim ben başvurmadan renklendi?

Eğer Online HypeSquad üyesi iseniz, rozetiniz rastgele bir biçimde bu üç takımdan birine bürünmüştür.!

Kendi yazdığım yazımın sonuna geldik.

Discord: Ashinaband#9872

Discord (Sunucu)

Like what you read? Give Ashinaband a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.