BAS | Bielebale introspeech die honger moet geven,

Johan Minnebo

naar de rest van het jaar.

Beste Basser,

uit naam van alle alumni heet ik je van harte welkom hier op onze avond in Bielebale. Je hebt nu al een goeie twee dagen kunnen proeven van heilige geiten, stinky fishes, olifanten, ruiters, sponsjes, marshmallows, nudges, anchors, framing, biases, bunny … bunny … [haalt diep adem] Misschien was het allemaal al wat veel en heb je nu een opgeblazen gevoel.

Geen zorgen. Er komt nog meer. ;-) Wat je tot nu toe hebt geproefd van de school, was een voorsmaakje. Een pittig voorsmaakje, dat wel. Genoeg om te weten dat ‘de school’ eigenlijk helemaal geen school is. Maar een vijfsterrenmenu met zelfbediening. Hoe pak je zoiets aan? Waar ga je eerst aanschuiven? Wat zou het lekkerst zijn? Wat geeft je het meeste een voldaan gevoel?

Helaas. Ik kan je geen recept geven voor een succesvol jaar.
Ik kan alleen even de ingrediënten voor je benoemen.

En dat doe ik met alle plezier:

Ten eerste zijn er je medestudenten. Je start het jaar met 25 interessante en zeer verschillende medestudenten waar je heel intens mee zal samenwerken. Mijn advies? Doe als Steve Jobs aan het begin van zijn carrière: slaap op elkaars zetel. Werk tot een kot in de nacht tot je de perfecte pitchpresentatie hebt, feest tot een kot in de nacht tot je de perfecte kater hebt. Maar vooral: wees lief voor elkaar want sommigen gaan het nog ver schoppen en het wereldje is klein.

Dan zijn er je gastdocenten, wees vriendelijk tegen hen, maar lastig. Google ze op voorhand. Verdiep je al een beetje in hun vakgebied en stel die ene lastige, interessante vraag waar je anders vijf jaar later nog steeds zou op zitten sjieken. Ik garandeer je, je blijft de rest van de week spoken door hun hoofd. En je weet maar nooit, hé. Het was een lastige vraag die mij een topstageplaats als creative in Amsterdam heeft opgeleverd.

En nu we ‘t er toch over hebben, je stage is het derde ingrediënt. Die kan een springplank vormen naar de rest van je carrière — of gigantisch tegenvallen en daardoor fataal aflopen en zo je hand forceren naar iets nieuws. Beide zijn superinteressant. Stel de hele tijd vragen. Werken voor een bureau dat niet werkt is een cadeau. Want dan kan je je collega’s vragen om hun diagnose. Zo leer je de hele tijd bij en maak je meteen vrienden, want mensen praten graag.

Vergeet ook je studiereis en je pop-up-bureau niet. De beste confrontatie met je eigen hoogmoed. Ga jij die internationale connecties leggen? Wordt jouw bureau een ‘straffer geldmasjien’ dan alle jaren ervoor? Maak jij die campagne waar heel de sector de mond van vol heeft? Vergeet ook niet te ademen … en te genieten, met z’n allen, want waar ga je ooit nog eens een heel nieuw bedrijf uit de grond kunnen stampen met 25 Bassers? 25 Bassers die nota bene net allemaal zes maanden de kneepjes van het vak hebben geleerd bij de interessantste bedrijven binnen en buiten de sector.

Tot slot zijn wij er. De Alumni. Bassers, maar dan nóg cooler. De meesten van ons hebben sinds ons eigen Bas-avontuur een enorme weg afgelegd. De ‘bananenzaadjes’ die toen geplant zijn staan nu volop in bloei. Je mag ons altijd contacteren. We kennen allemaal de waarde van netwerken. En wie lust er nu geen spaghetti?

Dus: je medeBassers, gastdocenten, stagekans, pop-up/studiereis, en alumni; dat zijn de 5 ingrediënten. Hoe je ze combineert, en op smaak brengt is aan jou.

Het jaar is zo voorbij. En pas aan het einde zul je zien wat voor potje je nu juist gekookt hebt. Om dan te beseffen dat er nog zo veel meer te proeven valt …

Het is maar wat je ervan maakt. Maak er iets fantastisch van.
Succes!

Johan Minnebo

Written by

Part of the @belgianadschool 14-15 collective. Creative, with a heart for strategy.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade