Phiên bản hoàn hảo | tập 5 full hd: Mỹ Tâm, Khắc Việt cực thích thú với ban nhạc rock hát cải lương

Phiên bản hoàn hảo tập 5, với khách mời là ca sĩ, nhạc sĩ Khắc Việt. 3 vị giám khảo Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng và Khắc Việt kết hợp vô cùng ăn ý và đồng lòng để dự đoán thể loại nhạc của các bạn thí sinh. 

Trong tập 5 là sự tranh tài của 4 nhân tố vô cùng tiềm năng: cô gái xinh xắn nhỏ nhắn Mỹ Hảo, anh chàng “soái ca” Đoàn Tuấn, Phạm Phương Toàn với phong cách đầy thú vị và nhóm nhạc Black Roses đầy cá tính.

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.