Thiên Kim
Thiên Kim

Thiên Kim

Thiên Kim là giám đốc Marketing của công ty Legoland, bà có kinh nghiệm 10 năm trong ngành bất động sản Website: https://legoland.com.vn/