Is je merk niet ‘cool’, dan houdt het op!

Welkom in de nieuwe wereld die gedomineerd wordt door Generatie Y.


‘Adapt or die’
Steeds meer bedrijven bevinden zich in een moeilijke positie. Merken weten geen aansluiting te vinden met hun kopers, het segmenteren van doelgroepen (een methode die met veel liefde toegepast wordt door de marketeer) werkt niet meer en concepten zijn niet meer van deze tijd.

Hoe is dit mogelijk? Is de maatschappij dan zo’n eenheidsworst geworden? Als dat het geval is, dan zou het voor marketeers toch juist gemakkelijk moeten zijn om doelgroepen van je product te laten houden? Niets is minder waar. Maar hoe werkt het dan bij al die generaties?

BINGO… Daar slaan we de spijker op de kop: generatie. Doelgroepen lijken steeds meer op elkaar waardoor het lastig wordt om hen op traditionele wijze je product te laten ervaren, beleven en proeven. Om die reden spreken wij van een generatie in plaats van doelgroepen.

Generatie Y is in the lead
En bedankt babyboomers, voor de crisis en het steeds groter wordend probleem van het tekort aan (oer)grondstoffen… Flauw? Misschien wel, maar deze dominante generatie staat niet voor niets bekend als de graai-generatie. Dat houdt echter niet in dat ze niets goed hebben gedaan.

Dankzij de babyboomers leeft de opvolgende generatie, ook wel generatie Y genoemd, in pure weelde. Ook daarvoor bedankt. Echter hebben de babyboomers dit (helaas) niet echt duurzaam aangepakt.

Duurzaam? Wat een hippie-gedachte zou u denken. Voor generatie Y geldt dit niet. Deze nieuwe generatie, ook wel millennia’s of Einstein-generatie genoemd, zijn anno 2015 in the lead. Generatie Y heeft een gruwelijke hekel aan de cultuur die de babyboomers hebben opgezet.

Generatie Y is klaar met de gevestigde orde, het huidige
wereldbeeld en het (huidige) kapitalisme-model.

Om die reden zitten veel bedrijven met een concept gericht op oude normen en waarden die niet aansluiten op generatie Y. Echter heeft generatie Y, net als elke generatie, ook normen en waarden. In onderstaande acroniem worden deze samengevat:

CRUSH

C = Cool
R = Real
U = Unique
S = Self-identification
H = Happiness

Side-note
Onlangs verscheen er in de krant een artikel over McDonald’s: ‘Als generatie Y niet wil, heb je een groot probleem’.

COOL is het magische woord
Babette Jansen op Facebook:

‘Heerlijk dit weekend op het strand geweest in Scheveningen, daarna een hapje en drankje in de 10’.

Er wordt op slimme wijze gebruikgemaakt van CRUSH: het is ‘cool’ om een dagje op het strand te zijn en hip om bij de 10 een hapje en drankje te doen. Zegt deze post nu veel over Babette? Waarschijnlijk niet. Het is het beeld dat Babette graag naar buiten wil brengen. Misschien heeft ze wel tranende ogen van de pijn door al het zand omdat het zo hard waait. Maar dat is natuurlijk niet cool, dus schetst ze een utopia. Dit maakt haar interessant, actief, hip, etc. en dat is te zien aan de 141 likes.

Als bedrijf is het niet anders. Niet alleen moet je aansluiting zoeken bij wat je doelgroep (je volgers) wil zien en horen, ook moet je dat coole jongetje van de klas worden. Iemand waarmee men geïdentificeerd wil worden en graag bij wil horen.

Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen?
Op het moment ben ik werkzaam bij LimeSquare als creatief strateeg.
Ben je benieuwd naar hoe jouw bedrijf generatie Y kan veroveren? Laat het me weten via thijs@limesquare.eu en ik laat je zien hoe (vaak op eenvoudige manieren) jouw bedrijf CRUSH wordt.

En helemaal in de trend van Generatie Y: ’share’ and show me some love…

Bronnen: Joeri van den Bergh, Mattias Behrer
Volg Thijs Mensink: Twitter | Facebook

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.