Lịch thi THPT quốc gia CHÍNH XÁC — Bộ GD-ĐT

lịch thi thpt quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi, trong đó có quy định cụ thể về thời gian biểu từng buổi thi THPT quốc gia năm 2017.
Theo đó, các buổi thi chính thức của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22–6 đến 24–6. Tuy nhiên trước đó, chiều 21–6, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có).

LỊCH THI thpt quốc gia 2017

Thời gian thi thpt quôc gia 2017
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thắm Thắm’s story.