Đăng ký 3g Vinaphone như thế nào

Để có thẻ đăng ký 3G mạngVinaphone, các thuê bao có sẵn sim Điện thoại được cài đặt 3G di động, sau đó là việc lựa chọn các gói cước 3G của Vinaphone phù hợp để sử dụng một cách hợp lý nhất

Các gói cước 3G Vinaphone rất đa dạng và đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng 3G khác nhau của quý khách hàng. Để bạn có thể đăng ký mạng 3g vinaphone , bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp DK Tên-gói-cước gửi đến 888, ngay sau đó điện thoại của bạn đã có thể truy cập internet dễ dàng.

Ví dụ, bạn muốn đăng ký gói MAX Vinaphone, bạn soạn DK MAX gửi 888. Tin nhắn gửi đến 888 hoàn toàn miễn phí.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết về cac goi cuoc 3G Vinaphone của mình nhé !

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.