Đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến Mfilm Mobifone

Cài đặt dịch vụ MFilm của Mobifone bằng cú pháp:

Xem phim trực tuyến: Soạn ON MF gởi 9084

+ Khách hàng được miễn phí download 3 phim đầu tiên, từ phim thứ 4 trở đi phí download là từ 0–5.000 VNĐ

+ Cước gửi tin nhắn đến đầu số 9084: Miễn phí

+ Cước Data khi sử dung dịch vụ : Miễn Phí

Sử dung dịch vụ:

- Qua Wapsite: Truy cập wapsite: http://mfilm.vn qua 3G Mobifone hoặc wifi -> lựa chon nội dung và bấm nút xem/Tải/Tặng trên từng nội dung.

  • Qua Ứng dụng: Để tải và cài đặt ứng dụng MFilm khách hàng có thể truy cập trang web http://mfilm.vn (đối với điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android), download trên Appstore với các điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành IOS. Cước tải Ứng dụng dịch vụ (Client): Miễn phí.

Xem thêm tại: http://dichvudidong.vn/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.