Cách gia hạn 3G Mobifone hàng tháng

Việc gia han cac goi cuoc 3G Mobifone cũng vô cùng đơn giản nhé, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau đây:

Các gói cước 3G của Mobifone với chu kỳ 7 ngày trở lên sẽ tự động gia hạn cho khách hàng.

Các gói cước bạn có thể xem tại đây: http://dichvudidong.vn/dang-ky-3g-mobifone

Trước khi hết hạn 1 ngày, từ 999 sẽ gửi tin thông báo để bạn lựa chọn.

1. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng thì có thể hủy dịch vụ 3G Mobi soạn tin HUY tên-gói-cước gửi999 và đăng ký gói cước 3G khác phù hợp với nhu cầu của bạn hơn bằng cách soạn ON tên-gói-cước gửi tới 9084.

2. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng thì khi đến hạn, hệ thống sẽ tự động gia hạn gói cước 3G:

+ Gói cước gia hạn thành công khi:

  • Thuê bao trả sau đang hoạt động hai chiều
  • Thuê bao trả trước đủ tiền trong tài khoản.

+ Gói cước gia hạn không thành công khi:

– Thuê bao trả sau đang bị khóa 1 chiều, 2 chiều. Khi được mở lại thì gói cước sẽ tự động đăng ký lại nhưng các cước data phát sinh trong thời gian này sẽ tính cước theo đơn giá: 75đ/50kB

– Thuê bao trả trước không đủ tiền trong tài khoản: hệ thống sẽ nhắn tin giới thiệu các gói cước thấp hơn:

  • Nếu bạn đăng ký các gói cước thấp hơn thì thực hiện hủy gói đang sử dụng gần hết hạn >> HUY Ten-goi-cuoc gửi đến 999 >> đăng ký 3G Mobi mới : ON Ten-goi-cuoc gửi 9084 (miễn phí cú pháp đăng ký 3G của Mobifone).
  • Nếu bạn không thực hiện đăng ký gói cước thấp hơn thì nên nạp thêm tiền để gia hạn được gói và tránh phát sinh cước data ngoài gói khi truy cập

3. Nếu bạn đang sử dụng gói cước và hết dụng lượng miễn phí bạn muốn gia hạn gói cước này để có tiếp dung lượng miễn phí, bạn thực hiện GH Ten-goi-cuoc gửi 999 (200đ/sms)

4. Nếu bạn không tiếp tục sử dụng gói cươc này đến hết hạn và không gia hạn gói thì soạn: KGH gửi 999

Chúc các bạn thực hiện thành công nhé !!!!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.