Gói cước 3G 1 ngày của Viettel

Sử dụng 3G 1 ngày của Viettel chỉ với 5000đ đăng ký bạn sẽ có ngay 1GB dung lượng tốc độ cao hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn cách đăng ký gói cước 3G 1 ngày MT5 Viettel:

Bạn chỉ cần soạn: MT5 gửi 191

Trong đó:

– MT5 chính là là tên gói 3G 1 ngày của Viettel

– Cước đăng ký 3G 1 ngày của Viettel: 5000đ/ lần.

– Data 3G Viettel miễn phí: 1GB tốc độ cao

– Thời hạn gói cước: 24h.

Gói cước MT5 Viettel sẽ tự động được gia hạn nên nếu bạn muốn hủy gia hạn gói MT5, bạn có thể soạn: OFF MT5 gửi tới 191.

– Trong thời hạn sử dụng gói cước, để kiểm tra dung lượng miễn phí còn lại của gói cước MT5 bạn soạn: KTTK gửi tới 191.

Nhanh chân đăng ký 3G 1 ngày của Viettel các bạn nhé ;)

Chúng mình đã hướng dẫn cach dang ki 3G Viettel cho các bạn rồi đo !

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tho Lương’s story.