Gói cước 3G M25 Vinaphone dành cho thuê bao Vina

Bạn có thể đăng ký 1 gói cước 3G của Vinaphone chỉ với 25.000đ/tháng để sử dụng truy cập mạng thay vì việc “thả rông” gây đến việc trừ tiền oan mà không biết. Đó chính là gói cước M25 của Vinaphone cực hấp dẫn dành cho thuê bao Vinaphone.

Với 150 MB miễn phí này, bạn có thể đọc được tin tức khoảng 400 lần, hoặc nếu chỉ dùng để check mail, bạn có thể đọc được khoảng 7500 email dạng chữ, hoặc nếu chỉ nghe nhạc, bạn có thể nghe 150 phút hoặc tải được khoảng 40 bài hát. Sẽ rất tiết kiệm nếu bạn sử dụng data một cách hợp lý với gói cước M25 Vinaphone.

Xem thêm nhé: Đăng ký Mimax Vinaphone

Gói cước M25 Vinaphone — Lướt Web tốc độ cao với 25.000đ/tháng:

Cách đăng ký vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần vào mục tin nhắn và soạn ON M25 gửi đến 6088.

Sau khi đăng ký gói M25 và nhận được tin báo thành công của nhà mạng, bạn khởi động lại máy để hệ thống bắt đầu tính cước 3G của bạn theo gói M25 nhé!

Nhanh tay tham gia đăng ký 3G của Vinaphone — M25 Vinaphone để được hưởng những khuyến mãi vô cùng hấp dẫn nhé.

Các bạn có thể sẽ cần tới cái này>> Cách đăng ký mạng 3G Vinaphone

Like what you read? Give Tho Lương a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.