Thomas Gravina

Thomas Gravina

Android developer - Making a fun world around a mobile app #topi.