Een blockchain ‘on the side’

Terwijl de blockchain uitblinkt in betrouwbaarheid, loopt diezelfde technologie achter qua flexibiliteit. Dat is een probleem als we het hebben over de schaalbaarheid van het systeem (lees Kan de blockchain breken?), maar vooral ook voor de mate waarin ontwikkelaars en bijvoorbeeld banken kunnen experimenteren met updates en pilots.


Bitcoin, blockchain, ledgers, protocol.. Klinkt allemaal reuze interessant, maar waar heb je het over? Meer tekst en uitleg over bitcoin, de gedecentraliseerde database die blockchain heet en de potentie hiervan lees je in de verhalen die ik er eerder over schreef:
-
Het 1994 moment voor Bitcoin en de blockchain: een internet van vertrouwen
-
3 vragen over Bitcoin en de blockchain
-
Kan de Blockchain breken?


Het gebrek aan flexibiliteit heeft te maken met het open source karakter van de technologie. Het gebrek aan een directe eigenaar is cruciaal voor de werking en het succes, maar vertraagd innovatie omdat de hele community van ontwikkelaars consensus moet bereiken over aanpassingen aan de kern van het systeem. Daarbij komt dat er maar vijf core developers zijn die daadwerkelijk de broncode kunnen aanpassen. Daarom is er nu veel interesse in zogenaamde sidechains:

Sidechains zijn nieuwe, separate ‘kettingen’ die inhaken op de kernstructuur van de blockchain en ontwikkelaars in staat stellen nieuwe functionaliteit toe te voegen aan het systeem zonder de kernstructuur aan te passen.

Het beste van twee werelden

Het voordeel hiervan is dat men sneller en makkelijker kan experimenteren. Een sidechain functioneert dus als een apart gemanagede ketting met een eigen broncode en eigen transacties. De sidechain is echter wel gekoppeld (‘pegged’) aan de bitcoin blockchain zodat men nog wel gebruik kan maken van de authenticatiemechanismen mogelijk gemaakt door het mining network. Zowel flexibiliteit als betrouwbaarheid dus. Daarnaast kan zo’n sidechain ook dienen als testomgeving voor aanpassingen aan de broncode van de bitcoin blockchain.

Blockstream is een van de eerste bedrijven die erin is geslaagd een relatief eenvoudige en stabiele koppeling te maken tussen de bitcoin blockchain en een sidechain. Een scenario waarin dat handig is, is het betalen van een kopje koffie met een cryptocurrency zoals Bitcoin. Via de reguliere blockchain duurt het gemiddeld tien minuten om een transactie te verifiëren. Tegen die tijd is de koffie natuurlijk koud. Technisch gezien zou het mogelijk zijn een sidechain te ontwikkelen die gericht is op het realtime verwerken van dit soort kleine betalingen zonder het verlies van blockchain’s authenticatiemechanisme, het belangrijkste gebruiksargument. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het beleggen van contracten omtrent eigendomsrecht en het handelen in aandelen. Blockstream lanceert de eerste protoytpes van deze koppelingstechnolgie dit jaar samen met tools om eigen sideschains te maken.

De banken springen een voor een op de blockchain-trein

Sidechains klinken ook als muziek in de oren van banken en andere traditionele financiële instituten. Het innovatiefeestvarken in de financiële sector heet Fintech en Bitcoin en blockchain zijn nadrukkelijk van de partij. De CIO van de Amerikaanse UBS bank zei in oktober dat ‘blockchain-achtige’ technologie gebruikt kan worden om het handelen in aandelen te versimpelen. De Britse Financial Conduct Authority verkent vergelijkbare opties, de NASDAQ gaat aan de haal met de blockchain en ook de Nederlandse banken ABN AMRO en ING verkennen de mogelijkheden. Banken moeten wel, al is het alleen maar omdat ze mee moeten met hun tijd, er start-ups knagen aan de business modellen en er administratief een hoop te besparen en verbeteren valt. Een eigen zandbak in de vorm van een sidechain zou voor banken de perfecte omgeving zijn om te experimenteren.

Van sidechain naar mainstream

Er wordt door ontwikkelaars enthousiast gereageerd op het concept, wat in ieder geval het blockchain-momentum langer in stand zal houden. Het is tegelijkertijd een kans om de veelzijdigheid van de blockchain-technologie te vergroten en ruimte te geven aan innovatieve decentrale applicaties. Aanhangers van sidechains zien een netwerk van meerdere kettingen, elk met een eigen protocol, regelsysteem, functionaliteit en doel, die allemaal gekoppeld zijn aan en gecontroleerd worden door de onderliggende bitcoin blockchain. Er is alleen een probleem: voor de definitieve koppeling tussen de bitcoin blockchain en sidechains is een wijziging in de broncode van de blockchain vereist. Een van de core developers reageerde in ieder geval positief. Dat is echter geen garantie, gezien de beslissingsprocessen in het verleden, voor succes.

Like what you read? Give Thomas van Manen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.