Keert de Koude Oorlog terug?

De Koude Oorlog is weer terug van weggeweest. De laatste jaren krijgt het begrip weer een status in de samenleving. Zoals iedereen weet staat het westen lijnrecht tegenover het Rusland van Poetin. Is er een verschil in de Koude Oorlog van toen en die we nu beleven? Graag wil ik u meenemen in het verhaal over de Koude Oorlog.

(nu.nl) (Poetin, Cameron en Obama)

Huidige ‘Koude Oorlog’: Krimcrisis

Oekraïne en Rusland tegenover elkaar om een stukje land. Op 26 februari 2014 ging het mis in Oekraïne. Poetin had zijn aanleiding om de Krim op te eisen. De (pro-Russische) president Janoekovitsj werd verjaagd als president van Oekraïne. De meeste inwoners van de Krim waren niet eens met deze gang van zaken. Een deel van de inwoners van de Krim is namelijk Russisch. Poetin noemde de afzetting een ‘’onwettige staatsgreep”. Toen was het tijd voor Poetin om in te grijpen. Hij kreeg toestemming om Oekraïne binnen te vallen en de Krim te claimen voor Rusland. Op 6 maart 2014 stemde het Krimse Parlement ‘ja’ om bij Rusland te horen. Je vraagt je af wat Poetin drijft om de Krim in te lijven. De oorlog die hij op zijn hals haalt en de sancties die Rusland kreeg na aanleiding van het inlijven van de Krim. U moet zich voorstellen dat de landen rondom Rusland vroeger (ten tijde van de Koude oorlog) allemaal onder toezicht stonden van de Sovjet-Unie. Rusland heeft nog steeds die invloeden in die omliggende landen. Oekraïne had een president die Rusland ‘goedgekeurd’ had. Toen deze president werd afgezet ging er al een belletje rinkelen op het Kremlin. Toen bleek dat Arseni Jatsenjoek de nieuwe president zou gaan worden ging het mis. Deze president had meer Westerse ideeën en dat vond Poetin geen goed idee.

‘het Westen’ vs. Rusland

Na de annexatie van de Krim moest ‘het westen’ wel ingrijpen. De Europese Unie kwam met harde maatregelen tegenover de Russen. Zo werden er economische sancties getroffen tegenover Rusland. De grootste ‘vijand’ van Rusland, de Verenigde Staten voerde ook economische sancties in. Rusland werd voor het blok gezet. Poetin wilt geen gezichtsverlies leiden tegenover het volk in Rusland en al helemaal niet tegenover de Verenigde Staten. In een toespraak die Poetin hield na de toevoeging van de Krim was hij duidelijk over het westen: “Het Westen herschrijft haar eigen regels en hanteert een dubbele standaard als het over de Krim gaat.” De toon is gezet door Poetin. Obama reageerde hard in een toespraak op de gebeurtenissen rondom de Krim. “Als Rusland zo doorgaat, lopen de kosten op”. ‘’De acties van Rusland in Oekraïne en de sancties die we al hebben ingevoerd, hebben de toch al zwakke Russische economie verder verzwakt.’’ De Verenigde Staten is altijd al het tegenovergestelde geweest van Rusland. De relatie tussen deze twee landen heeft vaak op losse schroeven gestaan. Europa is als het ware de kleine broer van de Verenigde Staten als het gaat om Rusland. Volgens hoogleraar Herman Schaper, is Poetin bang dat de Verenigde Staten zijn regiem wil ondermijnen. Hij benoemt daarin het volgende:

Na afloop van de omstreden parlementsverkiezingen in 2011 en in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2012 — waarvoor Poetin kandidaat was — vonden in Moskou de grootste demonstraties sinds de jaren ’90 plaats.

Poetin zag hierin de hand van het Westen. Zo beschuldigde hij Hillary Clinton ervan straatdemonstraties tegen de regering aan te stoken. “In the Kremlin’s eyes, the Russian protests, like the Arab Spring that had begun a year before and the color revolutions of the previous decade, were largely part of a U.S.-led effort to subvert previously stable governments around the world.”Kortom, het Westen zou onder Amerikaanse leiding uit zijn op ‘regime change’ in Rusland.

Nu zult u beter begrijpen, waarom Poetin absoluut geen westerse invloeden wil hebben rondom Rusland. Die aversie tegenover het westen blijft bestaan. Heeft het westen dan ook een aversie tegen Rusland? Neem het voorbeeld van Griekenland. De laatste tijd gaat het economisch niet goed met Griekenland. Europa moet constant bijspringen om het land te redden van een strop. De meeste mensen vragen zich af waarom Europa zoveel geld in Griekenland blijft steken. Daar is namelijk een reden voor. Mocht Griekenland uit de Europese Unie vallen, dan zou Rusland klaarstaan om ze met open armen te ontvangen. Oud-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO vreest dat Griekenland onder andere invloeden zou komen te staan. ‘Het is kortzichtig en risicovol Griekenland af te laten drijven van Europa. Het bekende staaltje invloed uitoefenen op andere landen komt weer terug. Tijdens de Koude Oorlog was dit een terugkomend fenomeen.

(koude oorlog.nl) (Churchill, Roosevelt en Stalin)

(www.nadelunch.nl)

Koude Oorlog?

Is er weer een mogelijkheid dat de Koude Oorlog weer zijn intreden doet? Na de 2e Wereldoorlog werd al snel duidelijk dat de Verenigde Staten en de Russen geen vrienden van elkaar waren. De Verenigde Staten had op een gegeven moment maar een doel: Het communisme vernietigen. Er is een bekende uitspraak over het communisme: The only good commie is a dead commie. Het werd voor de Verenigde Staten een missie om het communisme in te dammen. Vietnam, Korea, Afghanistan, Duitsland allemaal landen die te maken hebben gehad met de ‘Koude Oorlog’ voering van twee grootmachten. De Verenigde Staten begon zelfs een oorlog in Vietnam vanwege het communisme. Tevergeefs werd die oorlog verloren en deed het communisme alsnog zijn intreden. In Korea is nog steeds die twee deling: Noord en Zuid. Communisme versus Kapitalisme. Waar staan we nu dan in de Koude Oorlog? Is de Koude Oorlog net zo aanwezig als het toen was? Defensiespecialist Ko Colijn denkt dat het nog niet zover is als het gaat om de ‘echte’ Koude Oorlog.

De Koude Oorlog speelde zich af op het allerhoogste toneel van de wereldpolitiek. Alle kwesties die toen van belang waren vergiftigden elkaar. Zo ver is het nu nog net niet, maar we staan wel op een heel gevaarlijk punt. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse beschuldiging dat Rusland kernwapenverdragen schendt, of de veroordeling van Rusland tot het betalen van een enorme boete in de Yukos-kwestie.” “Dat zijn allemaal zaken die het klimaat vergiftigen, en die niet per se aan elkaar gekoppeld hadden hoeven worden. Dat dreigt nu wel te gebeuren. Rusland vindt dat zo’n boete in de campagne past om het land zwart te maken, dus zijn ze niet van plan om betalen. De Russen hebben ook gelijk gezegd dat ze misschien wel van dat kernwapenverdrag af willen. Dan zitten we opeens in een potentiële kernwapenrace.”

Ruslandkenner en docent internationale politiek Ria Laenen denkt dat er geen nieuwe ‘Koude Oorlog’ komt. Zij geeft aan dat de deze situatie niet hetzelfde is als in de jaren 50.

Daarbij ging het om een ideologisch conflict waarbij de hele wereld opgedeeld werd in ofwel kamp Verenigde Staten (VS) ofwel kamp Sovjet-Unie,”. De dreiging van geweld was bovendien erg reëel, want volgens de communistische leer die de Sovjet-Unie volgde was oorlog met kapitalisten ‘een historische onvermijdelijkheid’.

Tevens geeft zij aan dat er nu ook andere machtsblokken zijn dan toen.

“Er zijn niet meer twee dominerende grootmachten. Naast de VS, komt bijvoorbeeld ook China op als grootmacht. Ook is Rusland natuurlijk veel kleiner dan de Sovjet-Unie destijds wat haar militaire macht beperkt. En de EU is een nieuw machtsblok, dat onafhankelijker opereert van de VS dan West-Europese landen deden tijdens de Koude Oorlog.”

De NAVO, een belangrijk orgaan in de wereld denkt daar heel anders over. Zij proberen aan Rusland te laten merken dat de maat vol is. Rusland was tevens een partner van de NAVO maar, dat zit er niet meer in voor de russen. De NAVO had met Rusland de afspraak dat ze geen troepen opbouwen rondom het ‘Oostblok’. De NAVO schuift voorzichtig op richting Rusland.

Er is er maar één die de territoriale integriteit van een Europees land schendt, en dat is Poetin. Hij liegt keer op keer. „Wij hebben nu het onomstotelijke bewijs geleverd van Ruslands militaire aanwezigheid in Oekraïne. De maat is vol.”

„Noem het een bescheiden verschuiving oostwaarts van onze aanwezigheid”, noemt de NAVO-diplomaat het scenario dat nu klaarligt. En het gaat ook om zichtbaarheid, zegt hij. „Iedereen kan zien dat wij Artikel 5 van ons bondgenootschap — een aanval op één van ons is een aanval op ons allen — heel serieus nemen.”

Welke kant gaan we op met de Koude Oorlog? Het is lastig om te zeggen waar we precies staan met het begrip ‘Koude Oorlog’. De relatie tussen Europa, Verenigde Staten tegenover Rusland heeft even een knauw gekregen. Het zal een tijdje duren voordat deze landen weer met vertrouwen naar elkaar toe gaan.

BRONNEN:

http://www.volkskrant.nl/opinie/-de-koude-oorlog-terug-was-het-maar-zo-makkelijk~a3715006/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/02/het-westen-moet-koude-oorlogstaal-gebruiken-tegen-poetin/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_Oorlog

http://daskapital.nl/2014/08/de_russische_bril_deel_1.html

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/05/premier-jatsenjoek-krim-blijft-bij-oekraine-kan-wel-meer-autonomie-krijgen

http://www.internationalespectator.nl/pub/2015/4/oekraine_rusland_en_het_westen/

http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3840489/verenigde-staten-voeren-sancties-rusland.html

http://nieuws.vtm.be/buitenland/84144-officieel-krim-deel-van-rusland

http://www.elsevier.nl/Economie/achtergrond/2015/6/Bij-Grexit-komen-Grieken-meer-onder-invloed-van-Rusland-1776280W/

http://www.nu.nl/weekend/3841799/vraag-zich-blijft-opdringen-dreigt-nieuwe-koude-oorlog.html

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/42573/amerika-en-de-koude-oorlog.html

https://www.google.nl/search?q=koude+oorlog+kaart+nu+en+toen&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIg-jV29r5yAIVS1kaCh2gmgaB&biw=1366&bih=667#imgrc=2rxAk4Fuan9wPM%3A

http://www.kennislink.nl/publicaties/er-komt-geen-nieuwe-koude-oorlog

http://www.nrc.nl/next/2014/08/30/de-navo-weet-t-wel-terug-naar-de-koude-oorlog-1413541

shesѭܝ{�

/�>_�K/

Like what you read? Give Thomas Vlielander a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.