ธงชัย โรจน์กังสดาล
ธงชัย โรจน์กังสดาล

ธงชัย โรจน์กังสดาล

อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สนใจนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการสอน วงการหนังสือ

Medium member since December 2018
·