Bộ Bàn Thờ Ông Địa, Thần Tài Tại Thủ Đức

  • Ông Địa và ông Thần Tài là hai ông thần phù hộ việc làm ăn buôn bán thuận lợi, do đó bất cứ hộ kinh doanh nào muốn ăn nên làm ra thì không thể nào bỏ qua việc thờ hai vị thần này. Đến với cửa hàng bán bộ bàn thờ ông địa, thần tài tại Thủ Đức, quý khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn các sản phẩm bộ bàn thờ ông địa, thần tài đầy đủ nhất từ chất liệu gốm sứ Bát Tràng. Với đặc trưng của các tượng ông địa hay ông thần tài đều phải được làm từ gốm sứ cao cấp cho nên nhất thiết chỉ được phép thờ tượng ông địa, ông thần tài bằng gốm sứ mới phù hợp phong thủy.
  • http://battrangvn.vn/do-tho-thu-duc/bo-ban-tho-ong-dia-tai-tai-thu-duc.html
A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.