- Mô tả công việc: Cần 01 phụ kế toán để: theo dõi công nợ, làm các việc như in ấn, đóng sách, photo, ký báo giá, hợp đồng, mua văn phòng phẩm

- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên

- Số lượng tuyển: 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 100.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

- Quyền lợi: được hưởng các chế độ theo quy định

- Lương khởi điểm: 3–5 triệu

.

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Trung cấp

Yêu cầu ngành nghề : Kế toán-Tin học

.

Hạn nộp hồ sơ 15/05/2017

Thông tin liên hê:

Địa chỉ: 147 Lê Lợi — TP Quảng Ngãi, Xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Email: inkimhoaquangngai@gmail.com

Điện thoại: 0905678269

(xem thêm tại đây): Tuyển phụ kế toán — DNTN DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIM HOA

Like what you read? Give Thuân Lê Ngọc a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.