Học sinh, sinh viên Việt Nam vui mừng đón chào năm học mới.

Hôm nay ngày 05/09, 22 triệu học sinh, sinh viên tham gia buổi khai giảng năm học mới trong niềm hân hoan phấn khởi , háo hức đón chào.

Ngày 5/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đây, ngày 5 tháng 9 chính thức đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh, sinh viên Việt Nam. Từ năm 2015, Bộ GD&ĐT quy định tổ chức Lễ khai giảng trong cả nước diễn ra cùng một giờ với chủ trương tổ chức ngắn gọn, vui tươi và thiêng liêng.

22 triệu học sinh, sinh viên Việt Nam vui mừng chào đón năm học mới

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm học 2017–2018, cả nước có 22 triệu học sinh, sinh viên các cấp bậc từ mầm non đến đại học. Với năm học mới nhiều giải pháp, tiêu chí để phát triển ngành giáo dục. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện trong năm học 2017–2018 như sau:

  • Thứ nhất, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục, trọng tâm là các cơ sở đào tạo giáo viên.
  • Thứ hai, chuẩn bị các điều kiện để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Thứ ba, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo; đề ra các giải pháp quyết liệt để Hội đồng trường đi vào hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

>>>>>Xem thêm thông tin tại: http://caodangyduochcm.edu.vn/22-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam-vui-mung-chao-don-nam-hoc-moi/

Nguồn: caodangyduochcm.edu.vn

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.