Nhớ đang nhớ Thương.

Những khoảnh khắc mà tâm trí Nhớ mãi nghĩ về Thương. Là khi ấy Nhớ viết về tình yêu của Nhớ dành cho Thương. Thương có biết đó là gì không? Đó là cảm giác của người đang yêu và được yêu đấy. Rất đặc biệt và thiêng liêng lắm. Dù trái tim Nhớ đã khắc ghi rất sâu đậm những lời yêu thương, nhưng Nhớ vẫn muốn ghi lại để những điều này vẫn còn mãi.


Em à, tâm trí anh đang nghĩ về em, còn trái tim đang nhớ em da diết, lúc này em đang nghĩ gì nhỉ, em có như anh là đang nghĩ về người mình thương yêu không. Anh chưa từng nói ba từ mà anh nghĩ là nó thiêng liêng lắm với những người yêu nhau, em đoán đúng rồi đấy, anh chưa nói ANH YÊU EM, anh cũng chưa từng ghi điều ấy ở bất cứ đâu, ngoài trái tim anh, em à, bởi vì tình yêu mà chúng mình dành cho nhau đâu phải ở câu nói mà anh có thể tùy tiện dùng những chữ vô chi vô giác để gửi cho em được, anh muốn nói từ trái tim mình và nói trực tiếp với em, bởi vì em xứng đáng nhận được điều đó.

Anh hứa, anh hứa sẽ không vì bản thân mình mà để em phải buồn lòng, anh hứa sẽ luôn quan tâm, chăm lo và bảo vệ em, anh hứa sẽ hết lòng yêu thương em, anh hứa sẽ luôn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình yêu thương của em dành cho anh,

Anh cảm ơn em, một tâm hồn ĐẸP tuyệt diệu, cảm ơn em đã dành cho anh một tình yêu chân thành và cao quý, cảm ơn em người đã cho anh biết tình yêu thương là gì, cảm ơn em đã khích lệ, động viên và ủng hộ trên con đường anh đã chọn, cảm ơn em ngàn lần từ tâm khảm anh muốn cảm ơn em. Anh biết rằng mình đang là người Hạnh Phúc nhất thế gian này, vì anh được yêu em. Em yêu.

Dũng Cảm Lắng.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nhớ Thương’s story.