TRÁI TIM ĐANG YÊU

Người ta yêu nhau để ở bên nhau, để chở che, để hết lòng chăm sóc lẫn nhau. Vì người ta yêu nhau nên những khi nhớ đến nhau, người ta muốn chia sẻ tình yêu của mình, theo cách này hay cách khác.

Em à, anh đang nghĩ đến em, đến tình yêu trong trái tim anh đang lớn dần khi mỗi ngày anh và em trao nhau bao nỗi niềm hạnh phúc. Những kỉ niệm ngày một nhiều nhiều, nỗi nhớ dần to to, tình thương yêu dần dần đậm sâu em nhỉ. À, anh chợt nhận ra điều này, mỗi khi anh nhớ đến em da diết, à thì lúc khác anh cũng nhớ nhưng là nỗi nhớ âm ỉ, nhớ dịu ràng…và anh sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình.

Cũng như lúc này đây, anh đang nghe những bản tình mà chúng mình cùng nghe với nhau, anh đang nghe bài TRÁI TIM ĐANG YÊU.. bao nhiêu buồn vui được cùng em sẻ chia…và anh sẽ viết.. Viết lên chuyện tình yêu chúng mình, hãy lắng nghe trái tim đang yêu và mình sẽ mãi luôn bên nhau và anh khẽ thì thầm rằng… ANH THƯƠNG EM.

Nhớ của Thương.

NT.

12h40'pm 26/11/2014

Sài gòn mưa to lắm em à..

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.