Cách Sử Dụng Hàm Đếm COUNTIF Trong Excel

Cách sử dụng hàm đếm countif trong excel như thế nào? Nói đến excel là chúng ta không thể không biết đến hàm countif — hàm đếm số lần xuất hiện trong excel đúng không các bạn? Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng hàm này cũng như chức năng cụ thể của hàm này trong Excel. Bài viết sau đây giúp các bạn hiểu rõ.

Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel — Hàm countif

Hàm đếm số lần xuất hiện trong excel — hàm countif được sử dụng như thế nào? Ví dụ cụ thể ra sao? Hàm COUNTIF giúp người dùng đếm, tính số lượng trong một bản tính như tính số lượng nhân viên trong công ty, đếm theo có bao nhiêu nhân viên nam và bao nhiêu nhân viên nữ… Và nếu như bạn chưa hiểu rõ về hàm COUNTIF này thì bài viết dưới đây Taimienphi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm COUNTIF này.

Cú Pháp: COUNTIF(Vùng điều kiện, điều kiện)

Ý Nghĩa: Hàm COUNTIF khi học Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn “điều kiện” trong phạm vi “vùng điều kiện” đã được chỉ ra.

VD: Đếm số sinh viên có giới tính “Nam” trong danh sách dưới đây:

Để đếm được số học sinh nam ta sử dụng công thức cho ô D15 như sau:=COUNTIF(C5:C14,”Nam”)

LỖI KHI SỬ DỤNG HÀM COUNTIF

Lỗi #VALUE! là một trong những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng hàm COUNTIF cũng như hàm COUNTIFS.

1. Công Thức Tham Chiếu Các Ô Trong Bang Tính Đã Đóng

Hàm COUNTIF/COUNTIFS tham chiếu đến ô trong vùng dữ liệu của bảng tính bị đóng và trả về kết quả là thông báo lỗi #VALUE!.

Lưu ý: Lỗi này cũng xảy ra tương tự với một số hàm Excel khác như hàm SUMIF, SUMIFS, COUNTBLANK, và một số hàm khác.

Giải pháp sửa lỗi: Để khắc phục lỗi này chỉ cần mở bảng tính chứa vùng dữ liệu được được tham chiếu trong công thức, nhấn phím F9 để làm mới công thức.

Ngoài ra bạn cũng có áp dụng cách trên để sửa lỗi #VALUE! khi sử dụng kết hợp hàm SUM và IF trong công thức mảng.

2. Chuỗi Dài Hơn 255 Ký Tự

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu không thể rút ngọn chuỗi, sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

=COUNTIF(B2:B12,”chuỗi dài”&”chuỗi dài khác”)

3. Hàm COUNTIF Không Tính Giá Trị Trên Vùng Dữ Liệu Không Liên Tục.

Giải pháp: Hàm Excel COUNTIF không hoạt động trên các vùng dữ liệu không liên tục, và cú pháp của hàm cho phép xác định một ô riêng làm tham số đầu tiên. Thay vào đó bạn có thể sử dụng kết hợp nhiều hàm COUNTIF:

Công thức sai: =COUNTIF(A2,B3,C4,”>0")

Công thức đúng: =COUNTIF(A2,”>0") + COUNTIF(B3,”>0") + COUNTIF(C4,”>0")

Hoặc cách khác là sử dụng hàm INDIRECT để tạo các dữ liệu mảng. Ví dụ 2 công thức dưới đây đều trả về một kết quả giống nhau:

=SUM(COUNTIF(INDIRECT({“B2:B8”,”D2:C8"}),”=0"))

=COUNTIF($B2:$B8,0) + COUNTIF($C2:$C8,0)

Hàm đếm là một trong nhiều hàm của Excel, ngoài hàm countif ra các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng hàm đếm Count trong excel các bạn nha. Hàm tìm kiếm cũng tương tự vậy, nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một hàm tìm kiếm thì Vlookup là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Hàm Vlookup giúp bảạn tìm kiếm các kết quả tốt nhất và với thời gian nhanh nhất. Chúc các bạn thành công!

=>>Các bạn có thể tham khảo thêm các thủ thuật word 2003,2007,2010,2013,2016 tại: Vngg.net — Chia Sẻ Các Thủ Thuật Hay Về Word & Excle, Powerpoint

Like what you read? Give tu thuy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.