Những bài giảng Phật Pháp hay về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi và đời sống giúp quý Phật tử có được con đường tu học đúng chánh pháp và sống an lạc, hạnh phúc mỗi ngày.

Đối với những người mới bước đầu học Phật, họ bắt gặp những lời dạy của Phật, những nội dung trong kinh điển có vẻ như mâu thuẫn, trái ngược nhau, khiến cho họ hoang mang, không biết nên nhận định những vấn đề đó như thế nào.

Họ cảm thấy hoài nghi: “Phải chăng giáo lý của đạo Phật thiếu…

Thuyết Pháp Hay

https://www.phaphay.com — Bài giảng Phật Pháp mới nhất về Kinh Phật, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, đời sống