เกม PB (Point Blank) อมตะของ Battle Royale ที่โปรเยอะคนยังเล่น

ThxGamers
ThxGamers
Mar 6 · 1 min read

Point Blank หรือที่หลายคนเรียกกันสั้นๆว่าเกม PB นั้น เป็นหนึ่งในเกมที่มีโปรหรือโปรแกรมโกงเยอะเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้ หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจของเกมส์ๆนี้นั้นคือเรื่องของอายุเกม เกม PB นี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2008 ถ้าหากว่าเรานับมาจนถึงปัจจุบันนี้นั้น ก็มีอายุมากกว่า 10 ปีเลยก็ว่าได้

เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหม ว่าทำไมเกมพีบีนี้ยังคงได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าหากว่าเรานั้นวิเคราะห์ตลาดเกมในหลายๆเกมแล้วนั้น เกม FPS หรือ First-person shooter อย่างเกมอื่นๆนั้น ระยะเวลานานขนาดนี้ ก็ไม่น่าจะมีคนเล่นแล้ว

source: https://www.thxgamers.com/download-pro-pb/

ตัวอย่างของเกม CS หรือ Counter Strike เองนั้นปัจจุบันแทบจะไม่มีคนเล่นอยู่เลยก็ได้ ทั้งๆที่เมื่อก่อนนั้น เป็นเกมส์ยอดนิยมในหมู่ของนักเล่นเกมส์ FPS เลยก็ว่าได้ และอีกหนึ่งเรื่องที่คนเล่นเกมนั้นไม่อยากเจอคือ โปร pb ที่แม้แต่ในเกมนี้เองนั้น ก็ยังมีแจกอยู่เกลื่อนกลาดมาก

สำหรับเหตุผลที่คนยังเล่นเกมส์ PB อยู่นั้น เราได้ลองรวบรวมข้อมูลต่างๆมาจาก Pantip เพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอะไร คือ สามารถที่คนยังเล่นเกมส์ PB นี้อยู่

  1. เกมใช้สเปคต่ำ หนึ่งในเรื่องของข้อจำกัดในการเล่นเกมส์ที่หลายๆคนนันจะเลือกเล่นเกมส์หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เขาใช้เล่นเป็นหลัก และเกมส์ PB นั้นถึงแม้ว่าจะมี โปร pb เยอะแต่ผู้เล่นหลายๆคนก็ยังเล่นอยู่เพราะข้อจำกัดของสเปคเครื่อง
  2. ไม่ต้องเทพทรุ ก็เก่งได้ หลายๆคนที่เล่นเกมส์นั้น น่าจะทราบกันดีว่าเรื่องของการเล่นเกมส์แล้วต้องเติมเงินเยอะๆในเกมส์ ไม่ค่อยเป็นผลดีกับเราๆทั้งหลายเท่าไหร่นัก
  3. โปร pb มีเยอะ แต่ทีมพัฒนาก็แก้ไขอยู่เเรื่อยๆ หลายๆคร้งที่เรานั้นได้ลองเล่นเกมส์ แล้วมีคนใช้โปรแกรมโกงเกมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า โปร ซึ่งเกมนี้นั้น ถึงแม้ว่าจะมีโปรออกมามากมาย แต่ทีมพัฒนาเกมส์นั้นก็ยังสามารถแก้ปัญหานี้ได้อยู่ดี

3 เหตุผลหลักๆของการเล่นเกมส์นี้นั้น ใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นเกมส์ PB ก็ลองโหลดไปเล่ยกันได้เลยนะครับ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade