Chất nhờn ở phụ nữ có màu sắc và mùi vị như thế nào?

Trong quá trình quan hệ các chị em thường thấy xuất hiện chất nhờn ở phụ nữ, điều này là một trong những hiện tượng sinh lý rất bình thường. Nếu không có chất này sẽ khiến chị em lẫn bạn tình rất khó khăn trong quá trình giao hợp. Nhưng chất nhờn của phụ nữ khi quan hệ vẫn là một ẩn số mà rất nhiều người tò mò muốn khám phá. Để biết rõ hơn về điều này các bạn hãy cùng DoubleX theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

http://doublex.com.vn/chat-nhon-cua-phu-nu

Like what you read? Give Thư Xin Xin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.