Thuê xe đi vịnh Vĩnh Hy

Đường đi Vĩnh Hy

Đến Vĩnh Hy vào mùa hè thực sự tuyệt với để tắm và lặn biển để ngắm những rặn san hô tuyệt đẹp.

Với vẻ đẹp hoang sơ một bên là núi cao trời xanh mây trắng một bên biển trời mênh mông, với bờ cát trắng mịn.

Vĩnh Hy cách thành phố Phan Rang khoảng 40 km về phía đông bắc, và cách Cam Ranh cũng khoảng 40 km về hướng đông nam. Bạn có thể thue xe tphcm đến Phan Rang từ đó bạn đi theo heo đường tỉnh lộ 702 là đến Vĩnh Hy

Vẻ đẹp choáng ngộp của Vĩnh Hy
Những hình ảnh thơ mộng tại bờ biển Vĩnh Hy — Việt Nam
Với bờ nước Biển Trong Ngần

HELLO & WELCOME TO VIET NAM !

If you want go to Vinh Hy — Viet Nam
Contact us at fiditour.vn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.