Bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường

Thủy Mai
Aug 21 · 3 min read

Gia công bảng inox ăn mòn là một trong những định hướng tạo hình bảng hiệu được nhiều nhà đầu tư quan tâm lựa chọn nhiều năm qua. Bên cạnh chất liệu tối ưu, các sản phẩm này còn gây ấn tượng hoàn hảo với hình thức đầy sáng tạo, tươi mới. Cùng khả năng thông tin trọn vẹn và giá trị sử dụng lâu dài.

Để tìm hiểu kỹ hơn về loại sản phẩm này, VietNet mời bạn xem qua mẫu bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường do chúng tôi thực hiện dưới đây. Mong rằng thông tin đề cập sẽ hữu ích đối với bạn!


Một số hình ảnh:

Bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường
Bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường

Mẫu bảng hiệu được tạo hình chủ yếu từ inox 304 trắng gương và vàng gương. Vật liệu sử dụng đảm bảo cao cấp, với bề mặt nhẵn mịn, cứng cáp, có khả năng chống chịu tốt nhất.

Sản phẩm có quy mô tương đối lớn, thích hợp lắp đặt ngoài trời. Khung bảng dạng Tàu cổ điển. Tên thương hiệu chữ Hoa nằm cố định ngay trọng tâm và được ăn mòn dạng nổi. Phần nền sơn đỏ đều màu. Cạnh hông uốn nổi đầy đặn.

Những hình ảnh khác:

Bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường
Bảng hiệu inox ăn mòn cửa hàng Ngự Phương Đường

Bạn có thể đến công ty VietNet để nhận tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và các chính sách mua hàng. Với uy tín và kinh nghiệm hiện có, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn sự hài lòng trọn vẹn. Từ những mặt hàng chất lượng, có giá trị sử dụng lâu dài, được đảm bảo từ nguồn vật liệu giá trị và khâu tạo hình nghiêm ngặt. Cho đến mức giá đầy hấp dẫn đi kèm và các chính sách hỗ trợ tối ưu, tạo điều kiện thuận lợi dài lâu cho bạn.

Vui lòng liên hệ ngay đến VietNet để được báo giá và tư vấn chi tiết:

Địa chỉ: số 52A, đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0946.161.807 hoặc 0901.399.292 (gặp Mr. Cường)

Hotmail: vietnet007@gmail.com

Xem thêm: Gia công bảng inox ăn mòn bảng hiệu Ngự Phương Đường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade