Từ nối và cách nối câu trong giao tiếp tiếng Trung

Từ nối trong tiếng Trung là những từ được sử dụng để chỉ dẫn cho người nghe, người đọc, giúp quá trình ngắt câu, chuyển ý trở nên rõ ràng hơn. Những từ này cũng giúp cho người nghe, người đọc theo dõi nội dung cũng như ý tưởng của tác giả được dễ dàng hơn.

Trong bài học tiếng Trung ngày hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương sẽ giúp các bạn tổng hợp và phân loại các từ nối biểu thị thời gian, không gian, so sánh đối chiếu, ví dụ, bổ sung, nguyên nhân, kết quả, mục đích, chuyển ngoặt chủ đề, tổng kết…Hy vọng rằng bài học này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trunggiao tiếp tiếng Trung của mình.

Nếu bạn không có thời gian để theo dõi hết bài viết, bạn có thể tải file từ nối và cách nối câu trong giao tiếp tiếng Trung về tại ĐÂY để lưu và đọc lại sau đó.

Xem thêm các bài bổ trợ:

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Trung

10 mẫu câu tiếng Trung thông dụng nhất bạn cần biết

1. Từ nối tiếng Trung để biểu thị thời gian (表示时间 Biǎoshìshíjiān)

起初

Qǐchū

Đầu tiên

接下来

jiē xiàlái

Tiếp theo

然后

ránhòu

Sau đó, tiếp đó

后来

hòulái

Sau đó

不久

bùjiǔ

Không lâu

……之后不久

……zhīhòu bùjiǔ

Không lâu sau đó

最后

zuìhòu

Cuối cùng

最终

zuìzhōng

Sau cùng

最近

zuìjìn

Gần đây

自从那时起

zìcóng nà shí qǐ

Bắt đầu từ khi đó

那以后

nà yǐhòu

Từ sau đó

不一会儿

bù yīhuǐ’er

Không lâu sau

一会儿

yīhuǐ’er

Một lát sau

首先/ 第一点

shǒuxiān/ dì yī diǎn

Đầu tiên/ điều thứ nhất

在此期间/同时

zài cǐ qíjiān/tóngshí

Cùng thời điểm này/ đồng thời

直到现在

zhídào xiànzài

Cứ thế cho tới bây giờ

当…… 是个年轻人的时候

dāng…… shìgè niánqīng rén de shíhou

Khi ….. Còn là một thanh niên

… 在……岁的时候

… zài……suì de shíhou

Khi….. (bao nhiêu) tuổi

一……就……

yī……jiù……

Vừa………….liền………….

几天前

jǐ tiān qián

Mấy ngày trước

天黑后/前

tiān hēi hòu/qián

Sau khi trời tối/ trước khi trời tối

有一天

yǒu yītiān

Có một hôm

一天下午

yītiān xiàwǔ

Vào buổi chiều một ngày

一天早晨

yītiān zǎochen

Vào sáng sớm một ngày

Xem thêm full: http://tiengtrunganhduong.com/tu-noi-va-cach-noi-cau-trong-giao-tiep-tieng-trung.htm

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.