http://romdap.com

Čavka Zlogodnjača

Corvus Monedula

Zovem se Čavka Zlogodnjača i moja je čarka sveprisutna. Zovu me i Zdravka Ćolica. Zlo je oko mene omotano kao rolica oko povrća. Izvire iz riječi koje glasno rigam na sve oko sebe. Zabijaju se u bližnje moje kao noževi, kao kuke razvlače im meso na sve strane.
Derivacije i značenja riječi naučila sam još u vrtiću, ali ih nikada nisam zaista shvatila. Baš poput gutača mačeva koji nikada nije shvatio oštrinu sječiva. 
Olakšana tako za dvadeset i jedan gram, mogu biti sve što poželim.